Algemene voorwaarden

OMC HanzeKliniek draagt het ZKN-keurmerk. Om deze reden gelden daarom de Algemene Consumentenvoorwaarden van de Vereniging Zelfstandige Klinieken Nederland.

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Vereniging Zelfstandige Klinieken Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en treden in werking op 15 maart 2018.