Brillenvergoeding van uw zorgverzekeraar

OMC HanzeKliniek kan bij een groot aantal zorgverzekeraars uw contactlenzen of brillen rechtstreeks declareren, waardoor u waarschijnlijk een gedeelte niet zelf hoeft te betalen. Als uw verzekeringspakket recht geeft op vergoeding, declareren wij dit bedrag rechtstreeks. Wel zo makkelijk voor u, u hoeft dan minder af te rekenen in de winkel.

Wij kunnen in onze optiek voor u nakijken op welke vergoeding u recht heeft.

Algemene Garantievoorwaarden Brillen

 • De garantietermijn gaat in op de datum van aflevering van uw bril en is 2 jaar geldig.
 • Meld klachten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden nadat u het gebrek heeft geconstateerd - of had moeten constateren – en met een kopie van de betreffende factuur bij ons.
 • Uw bril en glazen zijn gedurende de eerste 6 maanden van de garantieperiode gegarandeerd tegen alle fabricage- en montagefouten. U hebt bij een vastgesteld gebrek aan uw bril (montuur en/of glazen) in dat geval recht op kosteloze vervanging of herstel. Pas indien vervanging of herstel niet mogelijk is, kunt u recht hebben op terugbetaling van het aankoopbedrag.
 • Openbaart een gebrek aan uw bril zich pas na 6 maanden na de aflevering van uw bril, dan heeft u - tot 2 jaar na aflevering - recht op kosteloze vervanging of herstel, op voorwaarde dat u kunt aantonen dat het gebrek niet door u is veroorzaakt.
 • Kunt u na de eerste 6 maanden na aflevering van uw bril niet aantonen dat het gebrek niet door u is veroorzaakt, dan heeft u tot 2 jaar na aankoop van uw bril en glazen eenmaal recht op de volgende kortingspercentages bij vervanging of herstel van de diverse onderdelen: 1e jaar 50%, 3e half jaar 25% en 4e half jaar 10%. Deze kortingsregeling valt onder onze service voor glas- en montuurbreuk.
 • Garantievervanging geldt uitsluitend voor een identiek montuur en voor glazen van dezelfde sterkte en uitvoering.
 • Na herstel of vervanging vangt nimmer een nieuwe garantietermijn aan.
 • De hierboven genoemde garantie- en servicevoorwaarden gelden uitsluitend bij levering met glazen met de sterkte die op uw factuur vermeld staan.
 • Indien uw bril door uzelf en/of derden is gerepareerd, of de schade is ontstaan door ondeskundig of oneigenlijk gebruik, dan vervallen alle hiervoor vermelde garantie- en servicevoorwaarden.
 • Geschillen met betrekking tot deze garantievoorwaarden worden in eerste instantie in overleg tussen u (de consument) en ons geprobeerd op te lossen. Mocht dat niet lukken dan geldt het klachtenreglement van OMC HanzeKliniek. Deze kunt u hier vinden.

Aanvullende Garantievoorwaarden Brillen

 • Indien uw multifocale glazen binnen 2 maanden na aflevering niet naar tevredenheid zijn, worden ze kosteloos vervangen voor enkelvoudige of bifocale glazen in dezelfde sterkte en materiaalsoort.