Garantievoorwaarden Brillen

Algemene garantievoorwaarden

 • De garantietermijn gaat in op de datum van aflevering van uw bril en is 2 jaar geldig.
 • Klachten moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden nadat u het gebrek heeft geconstateerd - of had moeten constateren – met een kopie van de betreffende factuur bij ons gemeld worden.
 • Uw bril en glazen zijn gedurende de eerste zes maanden van de garantieperiode gegarandeerd tegen alle fabricage- en montagefouten. U hebt bij een vastgesteld gebrek aan uw bril (montuur en/of glazen) recht op kosteloze vervanging of herstel. Pas indien vervanging of herstel niet mogelijk is, kunt u recht hebben op terugbetaling van het aankoopbedrag.
 • Openbaart een gebrek aan uw bril zich pas na zes maanden na de aflevering van uw bril, dan heeft u - tot twee jaar na aflevering - recht op kosteloze vervanging of herstel, op voorwaarde dat u kunt aantonen dat het gebrek niet door u is veroorzaakt.
 • Garantievervanging geldt uitsluitend voor een identiek montuur en voor glazen van dezelfde sterkte en uitvoering.
 • Na herstel of vervanging vangt nimmer een nieuwe garantietermijn aan.
 • Kunt u, na de eerste 6 maanden na aflevering van uw bril, niet aantonen dat het gebrek niet door u is veroorzaakt dan heeft u, tot 2 jaar na aankoop van uw bril en glazen, eenmaal recht op de volgende kortingspercentages bij vervanging of herstel van de diverse onderdelen.
  -              0 - 12 maanden 50%
  -              12 - 18 maanden 25%
  -              18 - 24 maanden 10%
  Deze kortingsregeling valt onder onze service voor glas- en montuurbreuk.
 • De hierboven genoemde garantie- en servicevoorwaarden gelden uitsluitend bij levering met glazen met de sterkte die op uw factuur vermeld staan.
 • Indien uw bril door uzelf en/of derden is gerepareerd of wanneer de schade is ontstaan door ondeskundig of oneigenlijk gebruik, vervallen alle hiervoor vermelde garantie- en service voorwaarden.
 • Geschillen met betrekking tot deze garantievoorwaarden proberen wij in eerste instantie door overleg tussen u (de consument) en ons op te lossen. Mocht dat niet lukken dan geldt de gebruikelijke gang naar de rechter.

 

Aanvullende garantievoorwaarden

 • Indien u multifocale glazen binnen twee maanden na aankoop niet naar tevredenheid zijn, worden ze kosteloos vervangen voor enkelvoudige of bifocale glazen in dezelfde sterkte en materiaalsoort.