Garantievoorwaarden Brillen

Algemene garantievoorwaarden

De garantietermijn gaat in op de datum van aflevering van uw bril en is 2 jaar geldig.

Klachten moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden nadat u het gebrek heeft geconstateerd - of had moeten constateren – en met een kopie van de betreffende factuur bij ons gemeld worden.

Uw bril en glazen zijn gedurende de eerste zes maanden van de garantieperiode gegarandeerd tegen alle fabricage- en montagefouten. U hebt bij een vastgesteld gebrek aan uw bril (montuur en/of glazen) in dat geval recht op kosteloze vervanging of herstel. Pas indien vervanging of herstel niet mogelijk is, kunt u recht hebben op terugbetaling van het aankoopbedrag.

Openbaart een gebrek aan uw bril zich pas na zes maanden na de aflevering van uw bril, dan heeft u - tot twee jaar na aflevering - recht op kosteloze vervanging of herstel, op voorwaarde dat u kunt aantonen dat het gebrek niet door u is veroorzaakt.

Kunt u na de eerste 6 maanden na aflevering van uw bril niet aantonen dat het gebrek niet door u is veroorzaakt, dan heeft u tot 2 jaar na aankoop van uw bril en glazen eenmaal recht op de volgende kortingspercentages bij vervanging of herstel van de diverse onderdelen: 1e jaar 50%, 3e half jaar 25% en 4e half jaar 10%. Deze kortingsregeling valt onder onze service voor glas- en montuurbreuk.

Garantievervanging geldt uitsluitend voor een identiek montuur en voor glazen van dezelfde sterkte en uitvoering.

Na herstel of vervanging vangt nimmer een nieuwe garantietermijn aan.

De hierboven genoemde garantie- en servicevoorwaarden gelden uitsluitend bij levering met glazen met de sterkte die op uw factuur vermeld staan.

Indien uw bril door uzelf en/of derden is gerepareerd, of de schade is ontstaan door ondeskundig of oneigenlijk gebruik, dan vervallen alle hiervoor vermelde garantie- en servicevoorwaarden.

Geschillen met betrekking tot deze garantievoorwaarden worden in eerste instantie in overleg tussen u (de consument) en ons geprobeerd op te lossen. Mocht dat niet lukken dan geldt het klachtenreglement van OMC HanzeKliniek. Deze is te vinden op de website.

 

Aanvullende garantievoorwaarden

Indien uw multifocale glazen binnen twee maanden na aflevering niet naar tevredenheid zijn, worden ze kosteloos vervangen voor enkelvoudige of bifocale glazen in dezelfde sterkte en materiaalsoort.