Garantievoorwaarden Contactlenzen

Algemene garantievoorwaarden

 • De garantietermijn gaat in op de datum van aflevering van uw contactlenzen. De garantietermijn is voor zachte contactlenzen een ½ jaar geldig en voor vormstabiele contactlenzen 2 maanden geldig.
 • Klachten moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand nadat u het gebrek heeft geconstateerd - of had moeten constateren – met een kopie van de betreffende factuur bij ons gemeld worden.
 • Uw contactlenzen zijn gedurende de eerste twee maanden van de garantieperiode gegarandeerd tegen alle fabricage- en montagefouten. U hebt bij een vastgesteld gebrek aan uw contactlenzen in dat geval recht op kosteloze vervanging of herstel. Pas indien vervanging of herstel niet mogelijk is, kunt u recht hebben op terugbetaling van het aankoopbedrag.
 • Garantievervanging geldt uitsluitend voor contactlenzen van dezelfde sterkte en uitvoering.
 • Na herstel of vervanging vangt nimmer een nieuwe garantietermijn aan.
 • De hierboven genoemde garantie- en servicevoorwaarden gelden uitsluitend bij levering van contactlenzen met de sterkte en van het type zoals op uw factuur vermeld staat.
 • Indien uw contactlenzen door uzelf en/of derden zijn gerepareerd of wanneer de schade is ontstaan door ondeskundig of oneigenlijk gebruik, vervallen alle hiervoor vermelde garantie- en service voorwaarden.
 • Geschillen met betrekking tot deze garantievoorwaarden proberen wij in eerste instantie door overleg tussen u (de consument) en ons op te lossen. Mocht dat niet lukken dan geldt de gebruikelijke gang naar de rechter.

 

Aanvullende garantievoorwaarden

 • U krijgt gratis een nieuwe contactlens van ons bij breuk wanneer bij
  • vormstabiele contactlenzen de breuk zich voordoet binnen 2 maanden na aflevering.
  • zachte contactlenzen de breuk zich voordoet binnen 6 maanden na aflevering

(maximaal 2 nieuwe contactlenzen binnen de termijn van 6 maanden).

De gebroken lenzen dienen bij ons te worden ingeleverd.

 • Wengarantie: Indien u niet kunt wennen aan uw vormstabiele contactlenzen dan kunt u ze omruilen voor een ander type contactlens binnen 6 weken na aflevering van uw vormstabiele contactlenzen.
 • Zachte contactlenzen kunnen worden omgeruild voor een ander type contactlens binnen 6 maanden na aflevering mits de doosjes waarin deze contactlenzen door ons zijn geleverd niet zijn aangebroken en onbeschadigd zijn.
 • De wengarantie geldt niet voor de producten die bij de contactlenzen door u zijn aangeschaft zoals lenzenvloeistof en dergelijke.