Garantievoorwaarden Contactlenzen

Algemene garantievoorwaarden

 • De garantietermijn gaat in op de datum van aflevering van uw contactlenzen en is 1 jaar geldig.
 • Klachten moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand nadat u het gebrek heeft geconstateerd - of had moeten constateren – en met een kopie van de betreffende factuur bij ons gemeld worden.
 • Uw contactlenzen zijn gedurende de eerste twee maanden van de garantieperiode gegarandeerd tegen alle fabricage- en montagefouten. U hebt bij een vastgesteld gebrek aan uw contactlenzen in dat geval recht op kosteloze vervanging of herstel. Pas indien vervanging of herstel niet mogelijk is, kunt u recht hebben op terugbetaling van het aankoopbedrag.
 • Openbaart een gebrek aan uw contactlenzen zich pas na twee maanden na de aflevering van uw contactlenzen, dan heeft u - in het eerste jaar na aflevering - recht op kosteloze vervanging of herstel, op voorwaarde dat u kunt aantonen dat het gebrek niet door u is veroorzaakt.
 • Kunt u na de eerste 2 maanden na aflevering van uw contactlenzen niet aantonen dat het gebrek niet door u is veroorzaakt dan heeft u tot 1 jaar na aankoop van uw contactlenzen eenmaal recht op de volgende kortingspercentages bij vervanging: 1e half jaar 25% en 2e half jaar 10%. Deze kortingsregeling valt onder onze service voor contactlenzen.
 • Garantievervanging geldt uitsluitend voor contactlenzen van dezelfde sterkte en uitvoering.
 • Na herstel of vervanging vangt nimmer een nieuwe garantietermijn aan.
 • De hierboven genoemde garantie- en servicevoorwaarden gelden uitsluitend bij levering van contactlenzen met de sterkte en van het type zoals op uw factuur vermeld staat.
 • Indien uw contactlenzen door uzelf en/of derden zijn gerepareerd of de schade is ontstaan door ondeskundig of oneigenlijk gebruik, dan vervallen alle hiervoor vermelde garantie- en servicevoorwaarden.
 • Geschillen met betrekking tot deze garantievoorwaarden worden in eerste instantie in overleg tussen u (de consument) en ons geprobeerd op te lossen. Mocht dat niet lukken dan geldt de klachtenprocedure van OMC HanzeKliniek. Deze is te vinden op de website.

 

Aanvullende garantievoorwaarden

 • U krijgt gratis een nieuwe contactlens van ons bij een breuk;
  • bij vormstabiele contactlenzen indien de breuk zich voordoet binnen 2 maanden na aflevering;
  • bij zachte contactlenzen indien de breuk zich voordoet binnen 6 maanden na aflevering (maximaal 2 nieuwe contactlenzen binnen de termijn van 6 maanden);
  • de gebroken lenzen dienen bij ons te worden ingeleverd.
 • Wengarantie:

Indien u niet kunt wennen aan uw vormstabiele contactlenzen dan kunt u ze omruilen voor een ander type contactlens binnen 6 weken na aflevering van uw vormstabiele contactlenzen. De wengarantie geldt niet voor producten die bij de contactlenzen door u zijn aangeschaft zoals lenzenvloeistof en dergelijke.

 • Zachte contactlenzen kunnen worden omgeruild voor een ander type contactlenzen binnen 6 maanden na aflevering, mits de doosjes waarin deze contactlenzen door ons zijn geleverd, niet zijn aangebroken en onbeschadigd zijn.