Garantievoorwaarden Contactlenzen

Algemene garantievoorwaarden

  • De garantietermijn gaat in op de datum van aflevering van uw contactlenzen.
  • Uw contactlenzen zijn gedurende de eerste twee maanden van de garantieperiode gegarandeerd tegen fabricagefouten. U hebt bij een vastgesteld gebrek aan uw contactlenzen in dat geval recht op kosteloze vervanging.
  • Garantievervanging geldt uitsluitend voor contactlenzen van dezelfde sterkte en uitvoering.
  • Indien uw contactlenzen door uzelf en/of derden zijn gerepareerd, of de schade is ontstaan door ondeskundig of oneigenlijk gebruik, dan vervallen alle hiervoor vermelde garantie- en servicevoorwaarden.
  • Geschillen met betrekking tot deze garantievoorwaarden worden in eerste instantie in overleg tussen u (de consument) en ons geprobeerd op te lossen. Mocht dat niet lukken dan geldt de klachtenprocedure van OMC HanzeKliniek. Deze is hier te vinden.

Aanvullende garantievoorwaarden

  • U krijgt gratis een nieuwe contactlens van ons bij breuk.
  • Vormstabiele contactlenzen: indien de breuk zich voordoet binnen 2 maanden na aflevering (deze op maat gemaakte lenzen dienen wel binnen 4 weken na ontvangst afgehaald te worden).
  • Zachte contactlenzen: indien de breuk zich voordoet binnen 6 maanden na aflevering (maximaal 2 nieuwe contactlenzen binnen de termijn van 6 maanden).
  • De gebroken lenzen dienen bij ons te worden ingeleverd.
  • Wengarantie: Indien u niet kunt wennen aan uw vormstabiele contactlenzen dan kunt u ze omruilen voor een ander type contactlenzen, binnen 6 weken na aflevering van uw vormstabiele contactlenzen.De wengarantie geldt niet voor producten die bij de contactlenzen door u zijn aangeschaft, zoals lenzenvloeistof en dergelijke.