Disclaimer

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over OMC HanzeKliniek en haar activiteiten.

OMC HanzeKliniek besteedt veel zorg aan de correcte weergave van de via haar site verstrekte informatie. OMC HanzeKliniek doet echter geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de op de website verstrekte informatie. OMC HanzeKliniek, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit uw toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot deze website, of van uw afhankelijkheid van enige informatie die op deze website wordt verstrekt.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord, dat OMC HanzeKliniek niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade gerelateerd aan het gebruik van informatie en/of materiaal van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze site.

Deze website kan verbindingen (links) of verwijzingen naar andere sites bevatten. OMC HanzeKliniek draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere websites en is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud van die websites. Elke verbinding naar een andere website wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze site.

Wijzigingen en correcties
OMC HanzeKliniek behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties op haar website aan te brengen of de toegang tot deze website te beëindigen op de wijze en op het moment dat deze dit wenselijk en noodzakelijk achten.