Kosten en vergoedingen zorgverzekering

OMC HanzeKliniek heeft met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoeding van behandelingen.

Vrijwel alle consulten en behandelingen van de afdeling Oogheelkunde vallen onder de basisverzekering. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van zorgverzekeraars waarmee OMC HanzeKliniek een overeenkomst heeft. Indien uw verzekeraar hier niet bij staat, neem dan contact met ons op.

Eigen risico

Het is mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen, als gevolg van uw eigen risico. Deze bijdrage verrekent de zorgverzekeraar met u. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het door u afgesloten maximum eigen risico. Informeert u bij uw zorgverzekeraar hoeveel eigen risico u (nog) heeft.

Kosten

Voorafgaand aan uw behandeling kunnen we nog geen inzicht geven van de te verwachte zorgkosten. Van tevoren is het moeilijk te voorspellen wat de diagnose en de behandeling zal worden. De arts stelt de diagnose en welke behandelingen u precies gaat krijgen. De zorgkosten zijn ook afhankelijk van welke zorgverzekering u heeft.

Vergoedingen

Voor informatie over de vergoeding van oogzorg verwijzen wij u graag naar uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met OMC HanzeKliniek, de polis die u heeft gekozen en uw eigen risico. Om deze reden kan de zorgverzekeraar u als verzekerde als enige adviseren over de vergoeding van de zorgkosten en de gevolgen voor uw eigen risico.

Meest gestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over uw nota, kosten en eigen risico.

 • Wat is een DBC?

  Een behandeling bestaat vaak uit meerdere onderdelen, zoals een afspraak, behandeling of operatie. Deze onderdelen worden niet apart afgerekend, maar vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. Het eerste traject heeft meestal een looptijd van 90 dagen. Als er verdere behandelingen of controles nodig zijn, wordt na het openen van de eerste DBC een vervolgtraject (vervolg-DBC) geopend. De vervolg-DBC heeft een looptijd van maximaal 120 dagen. Soms wordt een DBC al eerder afgesloten, bijvoorbeeld 42 dagen na een operatie of een kleine ingreep.

  Optometrie- en orthoptieconsulten worden apart gefactureerd, tenzij er op dat moment een DBC open staat, dan worden ze opgenomen in het DBC-traject.

  Is het traject afgesloten? Dan pas wordt bekeken welke behandelingen u heeft gehad binnen de looptijd van het traject. Dat levert een zorgproduct op. Dit zorgproduct wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar en dan pas ontvangt u de nota.

 • Ik ben behandeld in 2021, maar moet eigen risico betalen over 2020. Hoe kan dit?

  Als er meer dan drie maanden zijn verstreken tussen het poliklinische traject en de operatie, valt de operatie onder een nieuwe DBC, een zgn. vervolg-DBC (Lees meer over DBC bij de vraag 'Wat is een DBC?'). Als de operatie (in een vervolg-DBC) in een ander jaar plaatsvindt dan de gesprekken en onderzoeken op de polikliniek, brengt de zorgverzekeraar voor twee verschillende jaren eigen risico in rekening.

 • Hoeveel kost een behandeling?

  Voorafgaand aan uw behandeling kunnen we nog geen inzicht geven van de te verwachte zorgkosten. Van tevoren is het moeilijk te voorspellen wat de diagnose en de behandeling zal worden. De arts stelt de diagnose en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Ook zijn de zorgkosten afhankelijk van de zorgverzekeraar die u heeft.

 • Hoeveel eigen risico moet ik betalen?

  De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het door u afgesloten maximum eigen risico. Bij uw zorgverzekeraar kunt u informeren hoeveel eigen risico u (nog) heeft.

 • Waarom duurt het zolang tot ik de nota ontvang?

  Van uw afspraak, behandeling of operatie in de kliniek krijgt u meestal geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. Is het traject afgesloten? Dan pas wordt bekeken welke behandelingen u heeft gehad binnen de looptijd van het traject. Dat levert een zorgproduct op. Dit zorgproduct wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar (mits het contract met de zorgverzekeraar rond is) en dan pas ontvangt u de nota.

 • De datum op de nota komt niet overeen met de datum van mijn behandeling. Hoe komt dit?

  Op de rekening staan de start- en einddatum van het zorgtraject en soms ook startdata van vervolgtrajecten. Het zorgtraject start op de dag van uw eerste contact met OMC HanzeKliniek. Dit kan bijvoorbeeld een consult of onderzoek zijn. De einddatum wordt bepaald volgens landelijke wet- en regelgeving. De data zijn daarom voor u mogelijk niet herkenbaar.

 • Mijn afspraak bij de oogarts duurde niet zo lang. Hoe kan het dat mijn rekening zo hoog is?

  Van uw afspraak, behandeling of operatie in de kliniek krijgt u meestal geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. Is het traject afgesloten? Dan wordt bekeken welke behandelingen u heeft gehad binnen de looptijd van het traject. Dat levert een zorgproduct op. De hoogte van de prijs is gebaseerd op een gemiddeld aantal zorgactiviteiten die geleverd zijn aan een patiënt met een bepaalde diagnose en behandeling. De kliniek moet deze prijs bij u in rekening brengen.

Meer informatie

Op deze websites vindt u nog meer informatie over eigen risico en zorgtrajecten (DBC):

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Hier vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars waarmee OMC HanzeKliniek een overeenkomst heeft. Indien uw zorgverzekeraar er niet bij staat, neem dan contact met ons op.

Achmea

 • Zilveren Kruis zorgverzekeringen NV
 • Pro Life Zorgverzekeringen
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Kiemer
 • OZF Zorgverzekeringen NV
 • Interpolis Zorgverzekeringen NV
 • FBTO Zorgverzekeringen NV
 • Avero Achmea Zorgverzekeringen NV
 • IAK Volmacht BV
 • Aevitae BV

CZ

 • Delta Lloyd Zorgverzekering NV
 • OHRA ziektekostenverzekering NV
 • OHRA zorgverzekeringen NV
 • OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua
 • Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Delta Lloyd en OHRA
 • OWM CZ groep U.A. Buitenlandse verzekerden

ASR

 • De Amersfoortse Verzekeringen
 • Ditzo Zorgverzekering
 • Aevitae (ASR Ziektekosten)

DSW

 • DSW Zorgverzekeraar U.A.
 • Twente Zorgverzekeraar
 • Stad Holland Zorgverzekeraar U.A.
 • DSW Ziektekostenverzekeringen NV

Caresq

 • Caresq
 • CAK Volmacht B.V.
 • iptiQ Life S.A. (iptiQ)
 • Promovendum
 • Besured
 • National Academic
 • Caresco

Menzis

 • Menzis Zorgeverzekeraar NV
 • Anderzorg NV
 • OWM Menzis Zorgverzkeeraar NV
 • OVM Anderzorg U.A.
 • HEMA

VRZ

 • Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar
 • Salland Zorgverzekeringen
 • HollandZorg
 • ZorgDirect
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • VvAA zorgverzekering
 • PNOzorg
 • Eno

VGZ

 • VGZ
 • Bewuzt
 • MVJP
 • Aevitae
 • IZZ
 • IZA
 • UMC
 • Univé
 • Stichting Ziektenkostenverzekering Krijgsmacht (SZVK)
 • ZEKUR
 • Zorgzaam Verzekerd