Wat is diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie is een complicatie van suikerziekte die de ogen aantast. Zonder dat al direct het zien wordt aangetast, kunnen er toch afwijkingen aanwezig zijn in het netvlies. Suiker heeft namelijk de eigenschap de bloedvaten van het hele lichaam te verzwakken. Zo ook de bloedvaten in en rond het netvlies van het oog. De functie van het netvlies is om binnenvallend licht om te zetten in elektrische stroompjes en het vervolgens via de oogzenuw door te geven aan de hersenen.

Bij diabetische retinopathie raken de fijne bloedvaatjes in het netvlies beschadigd en deze kunnen gaan bloeden of vocht lekken. Er kunnen bloedingen ontstaan in het glasvocht. De bloedvaatjes kunnen afgesloten raken en nieuwe, zeer fijne zijtakjes krijgen, die heel gemakkelijk bloeden. Ook kunnen nieuwe bloedvaatjes op het oppervlak van het netvlies of de oogzenuw ontstaan (vaatspruiten). Indien het netvlies door bloedingen of lekkage beschadigd raakt, zijn de beelden die u ziet wazig. Deze aandoening ontwikkelt zich geleidelijk. Totdat het netvlies al sterk is aangetast, merkt u er zelf weinig van. Het is daarom belangrijk uw ogen regelmatig door een oogarts te laten controleren. Een tijdige opsporing van diabetische retinopathie is uiteindelijk altijd de beste bescherming tegen het verslechteren van uw zien.

Het vaststellen van diabetische retinopathie

Om diabetische retinopathie op te kunnen sporen, onderzoekt de oogarts het netvlies en de omringende bloedvaten. Dit onderzoek is pijnloos en gebeurt met een zogenaamde oogspiegel. In de meeste gevallen worden uw pupillen voor dit onderzoek verwijd met behulp van enkele druppels. Dit heeft tot gevolg dat u enkele uren wazig ziet. Indien de oogarts diabetische retinopathie bij u constateert, is een tweede methode van onderzoek nodig om vast te stellen op welke plaats en in welke mate uw oog is aangetast. Dit gebeurt door middel van het maken van contrastfoto’s. Tijdens dit onderzoek spuit de oogarts een contrastvloeistof in uw hand of arm. De loop van de vloeistof kan na enkele ogenblikken door de verschillende bloedvaten in en rond het netvlies worden gevolgd. Hier worden foto’s van gemaakt.

Een andere mogelijkheid is het OCT-onderzoek. Bij een Optical Coherence Tomography onderzoek, wordt met geavanceerde techniek met behulp van lichtgolven een scan gemaakt van meestal een deel van het oog. Dit kan het netvlies zijn, maar ook bijvoorbeeld de oogzenuw. De scan die wordt gemaakt geeft een dwarsdoorsnede van een deel van het netvlies of oogzenuw. De scans geven vaak een gedetailleerd beeld van de structuren in het oog en zo kan in veel gevallen een diagnose worden gesteld. Vaak worden de OCT-scans ook gebruikt om het effect van bepaalde behandelingen te evalueren of wordt aan de hand van opeenvolgende scans het beloop van een ziekte bekeken.

De behandeling van diabetische retinopathie

Het is niet altijd nodig een behandeling te ondergaan. Diabetische retinopathie komt namelijk in meerdere vormen voor. De meest voorkomende vorm is vrij onschuldig, waarbij het zien niet ernstig is aangetast. Meestal is het alleen nodig regelmatig terug te komen voor controles. Ook wanneer het glasvocht door bloedingen troebel is geworden, hoeft niet altijd meteen te worden ingegrepen. Vaak verdwijnt het bloed op natuurlijke wijze vanzelf. Bij een meer ernstige vorm beoordeelt de oogarts of het nodig is een behandeling in te stellen. De oogarts kijkt hiervoor onder andere naar de mate waarin het netvlies is aangetast en naar uw medische voorgeschiedenis.

Argonlaser-behandeling
Eén van de methodes om een verdere aantasting van uw ogen tegen te gaan is een argonlaser-behandeling. Hiermee kan de oogarts de aangedane delen van het netvlies behandelen. Deze behandeling duurt ongeveer 30 minuten en kan poliklinisch plaatsvinden. U kunt dus direct daarna weer naar huis. De behandeling is niet pijnlijk. U krijgt tevoren verdovende druppels toegediend. Indien de oogarts u deze behandeling aanraadt, ontvangt u de folder ‘Argonlaser-behandeling’ met uitgebreide informatie hierover.

Het is niet altijd nodig een behandeling te ondergaan. Diabetische retinopathie komt namelijk in meerdere vormen voor. De meest voorkomende vorm is vrij onschuldig, waarbij het zien niet ernstig is aangetast. Meestal is het alleen nodig regelmatig terug te komen voor controles. Ook wanneer het glasvocht door bloedingen troebel is geworden, hoeft niet altijd meteen te worden ingegrepen. Vaak verdwijnt het bloed op natuurlijke wijze vanzelf. Bij een meer ernstige vorm beoordeelt de oogarts of het nodig is een behandeling in te stellen. De oogarts kijkt hiervoor onder andere naar de mate waarin het netvlies is aangetast en naar uw medische voorgeschiedenis.

Operatie
Een operatie wordt u aangeraden als de plaats of de mate van de aandoening niet geschikt is voor een laserbehandeling. Tijdens de operatie maakt de oogarts enkele kleine openingen in de oogbol, waarna het met bloed gevulde glasvocht wordt verwijderd en vervolgens wordt vervangen door een heldere vloeistof. Voor deze behandeling wordt u doorverwezen naar het UMCG.

Na de behandeling
Na de operatie komt u nog enkele malen terug voor controles. Wij adviseren u de medicijnen op de voorgeschreven tijdstippen en in de juiste hoeveelheden in te nemen. Zorg dat u altijd voldoende medicijnen bij u heeft, ook wanneer u met vakantie gaat. Indien de oogarts u dieetrichtlijnen geeft, is het noodzakelijk deze te volgen.

Hulpmiddelen
Voor mensen bij wie het zicht is aangetast, en de bril van de opticien geen verbetering kan brengen, zijn er verschillende hulpmiddelen. Deze Low Vision-hulpmiddelen vergemakkelijken het proces van het minder zien, onder andere:

  • telescoopbrillen
  • vergrootglazen
  • tv-loepen
  • grootletterboeken/computers

Hiervoor kan uw oogarts u verwijzen naar het Low Vision-spreekuur van Ergra in onze kliniek.

Conclusie
Helaas geeft suikerziekte nogal eens problemen met het zien. Door de steeds betere onderzoeks- en behandelingstechnieken is het tegenwoordig vaak mogelijk de retinopathie tot staan te brengen. In veel gevallen is het daardoor mogelijk om blindheid te voorkomen. Laat daarom bij suikerziekte uw ogen regelmatig onderzoeken!

Meer informatie

Hierboven hebben wij in het kort uitgelegd wat diabetische retinopathie zoal inhoudt en wat er aan gedaan kan worden. De beschreven standaardbehandelingen kunnen, in gevallen die dat vereisen, aangepast en gewijzigd worden volgens het oordeel van de behandelend specialist.

Wilt u meer weten over deze oogaandoening, belt u ons gerust. Onze specialisten staan voor u klaar.

Een eigen patiëntenvereniging

Er bestaat een patiëntenvereniging voor mensen met diabetes. Bij de diabeteslijn kunt u ook terecht met vragen over producten, activiteiten en diensten die de Diabetesvereniging biedt. Een lidmaatschap biedt u vele voordelen; o.a. goedkope boeken en brochures, activiteiten en educatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Diabetesvereniging Nederland

Diabeteslijn: 033 - 463 05 66
Website: www.dvn.nl