Intravitreale injecties (IVI)

Bij een intravitreale injectie krijgt u een medicijn via een injectie in het oog.

Intravitreale injecties worden vaak gegeven bij deze oogaandoeningen:

  • Natte maculadegeneratie
  • Bloedvatafsluitingen
  • Diabetische retinopathie

Bij deze aandoeningen kan er vochtophoping in het netvlies ontstaan door lekkende bloedvaatjes. Dit wordt veroorzaakt door een verhoogde concentratie van het groeistofje VEGF (vascular enothelial growth factor). VEGF zorgt voor nieuwe bloedvaatjes, die slecht van kwaliteit zijn en die gaan lekken. Het gevolg van lekkage van vocht bij het netvlies is dat uw gezichtsscherpte afneemt.

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling met intravitreale injecties is het tegengaan van lekkage van vocht in uw netvlies. Met deze behandeling wordt geprobeerd om uw huidige gezichtsvermogen te behouden. Soms kan er een verbetering in gezichtsscherpte optreden.

Het geneesmiddel bevazicumab

Bevacizumab is een zogenaamde VEGF-remmer. Het middel remt vaatlekkage door het remmen van het groeistofje VEGF.

Bevacizumab (Avastin®) is het eerste keus middel. Dit medicijn is niet geregistreerd voor gebruik in de oogheelkunde, wel voor andere medische toepassingen. De gunstige werking van bevacizumab in het oog is aangetoond. Wereldwijd en in Nederland zijn al veel patiënten met een oogziekte hiermee behandeld, en met een goed resultaat.

De behandeling

Het betreffende oog wordt verdoofd door middel van verdovende oogdruppels. Daarna worden de oogleden en de oogbol ontsmet met Betadine (jodium). Het oog wordt afgedekt met een steriele doek en er komt een spreidertje tussen de oogleden zodat u niet meer kunt knipperen. De arts vraagt u vervolgens om opzij te kijken, waarna de prik aan de zijkant van het oog (in het oogwit) toegediend wordt. Van de injectie voelt u meestal weinig doordat het oog verdoofd is.

Meestal wordt er gestart met drie keer een injectie elke vier weken en daarna weer een controle op de polikliniek met een OCT-scan. Afhankelijk van het resultaat wordt dan besloten hoe het vervolgtraject eruit gaat zien.

Mogelijke voordelen van deze behandeling

Bevacizumab leidt tot het afnemen, en mogelijk verdwijnen van de vaatnieuwvorming en vaatlekkage in het netvlies. Als u goed reageert op de behandeling dan kan voorkomen worden dat uw zicht verder achteruit gaat. Mogelijk wordt uw gezichtsvermogen zelfs iets beter.

Risico's van deze behandeling

De kans op complicaties is klein, ongeveer net zo klein als bij een staaroperatie. Complicaties kunnen pijn aan het oog zijn, roodheid van het oog, infectie, ontsteking, verhoogde oogdruk, bloedingen en netvliesloslating. De complicaties kunnen leiden tot een daling van het gezichtsvermogen.

Afspraak maken

Heeft u een verwijzing gekregen van uw huisarts of ziekenhuis? Dan kunt u een afspraak maken bij de afdeling Oogheelkunde van OMC HanzeKliniek. 

Maak een afspraak

Vragen?

Hebt u vragen over de behandeling met intravitreale injecties? Stel ze aan uw oogarts. U kunt ons ook bellen. Het telefoonnummer is: 050 - 368 22 22.  

 

> Terug naar het overzicht