Refractie afwijkingen

Lichtstralen vallen het oog binnen via het hoornvlies (het voorste, doorzichtige deel van uw oog) en de pupil. Vervolgens komen ze terecht bij de lens. De lens bevindt zich achter de pupil en heeft een platte bolvorm.

Een inwendige oogspier, de zogenaamde accommodatiespier, kan de bolling van de lens veranderen, zodat beelden scherp gesteld kunnen worden. Wanneer u in de verte kijkt, is de lens plat. Kijkt u naar een voorwerp dichtbij, dan wordt de lens boller. Dit proces heet accommodatie. Het hoornvlies en de lens vormen samen het brekingssysteem van het oog. De lichtstralen worden gebundeld en afgebogen, zodat ze precies op het netvlies vallen. Dit noemt men refractie. Het netvlies, dat zich aan de binnenachterkant van de oogbol bevindt, zet de stralen om in elektrische stroompjes die via de oogzenuw worden doorgegeven aan de hersenen. Hier worden de beelden van beide ogen gecombineerd en krijgen we de ervaring die we “zien” noemen.

Verschillende refractie afwijkingen

Een refractie afwijking houdt in, dat bij één of beide ogen een bepaalde fout zit in het brekingssysteem. De meest voorkomende afwijkingen zijn:

Bijziendheid
Dit betekent dat u dichtbij goed ziet, maar beelden in de verte zijn onscherp. Bij mensen met bijziendheid is het oog te lang ten opzichte van de brekingssterkte van het hoornvlies en de lens. Lichtstralen worden hierdoor te sterk afgebogen en vallen niet óp, maar vóór het netvlies. Negatieve brillenglazen, contactlenzen of refractiechirurgie verleggen het beeld naar achteren, zodat er weer een scherp beeld op het netvlies ontstaat.

Verziendheid
Hierbij zijn de beelden in de verte scherp, maar die van dichtbij niet. Bij mensen met verziendheid is de lengte van het oog te kort ten opzichte van de brekingssterkte van het hoornvlies en de lens. Het brekingssysteem is te zwak en lichtstralen vallen hierdoor juist achter het netvlies. Positieve brillenglazen, contactlenzen of refractiechirurgie kunnen dit corrigeren.

Astigmatisme (cilinder afwijking)
Bij deze afwijking heeft het hoornvlies geen zuivere bolvorm meer. De breking van het licht is in de éne richting niet hetzelfde als in de andere richting. Dit levert een onscherp beeld op, wat met behulp van cilindrische brillenglazen, torische contactlenzen of refractiechirurgie kan worden verholpen. Astigmatisme kan zowel in combinatie met bijziendheid als verziendheid voorkomen.

Ouderdomsverziendheid (presbyopie)
Bij het ouder worden, neemt het vermogen om de ogen scherp te stellen af. De lens kan zich niet meer voldoende bol maken om beelden dichtbij scherp te stellen. Een leesbril met plussterkte biedt hier uitkomst.

Het accommodatievermogen blijft echter tot een jaar of 65 teruglopen. Uw brilsterkte moet daarom regelmatig worden bijgesteld.

Correctiemiddelen

Refractie-afwijkingen kunnen worden gecorrigeerd met behulp van een bril of contactlenzen, of met ooglaserchirurgie of lensimplantie. OMC HanzeKliniek biedt meerdere ooglaserbehandelingen aan en verschillende implantlenzen om refractie-afwijkingen te corrigeren. Niet alle oogafwijkingen kunnen wij behandelen. Om in aanmerking te komen voor een ooglaserbehandeling of lensimplantatie gelden er voorwaarden.   

Meer informatie over ooglaseren en lensimplantatie >

Meer informatie?

Hierboven hebben wij in het kort uitgelegd wat refractie afwijkingen zoal inhoudt en wat er aan gedaan kan worden. De beschreven standaardbehandelingen kunnen in gevallen, die dat vereisen, aangepast en gewijzigd worden volgens het oordeel van de behandelende specialist.

Wilt u meer weten over uw specifieke geval over deze oogaandoening, belt u ons gerust. Onze specialisten staan graag voor u klaar en geven u deskundig antwoord op al uw vragen.

Terug naar het overzicht