Staar

Staar is een vervelende aandoening waar veel mensen mee te maken hebben. Staar is gelukkig heel goed te behandelen. Lees deze pagina rustig door om te zien hoe staar verholpen kan worden.

Voor in het oog, vlak achter de pupil, zit de heldere en doorzichtige ooglens. Naarmate we ouder worden, wordt deze lens minder helder. Daardoor lijken de dingen die we zien waziger en grauwer van kleur. Dit troebel worden van de ooglens wordt ‘staar’ of ‘cataract’ genoemd. Iedereen die ouder wordt, krijgt daarmee te maken. Maar niet iedereen heeft er echt last van.

Lichtbrekend systeem van het oog
De lens vormt samen met het hoornvlies het lichtbrekend systeem van het oog. Hierdoor wordt invallend licht in de vorm van beelden samengebracht op het netvlies.

Vertroebeling van de lens
De oogzenuw geeft deze beelden vervolgens door aan de hersenen. Als de lens vertroebelt, kunnen de lichtstralen het netvlies niet goed meer bereiken en vermindert uw gezichtsvermogen. Kleuren worden flets en het beeld wordt wazig.

De vormen van staar

 • aangeboren staar
 • staar ontstaan door ziekte of beschadiging van het oog
 • ouderdomsstaar

Over deze laatste vorm staar gaat deze tekst.

Ouderdomsstaar
Ouderdomsstaar is een ‘normaal verouderingsproces’. Sommige mensen merken al rond hun veertigste dat hun ooglens troebel wordt. Meestal doen de eerste verschijnselen van ouderdomsstaar zich pas later voor. Of u het merkt, hangt af van de plek waar de troebeling zich ontwikkelt en hoe groot het is. Zit de troebele plek in het midden van de lens of daar vlakbij, dan krijgt u al snel klachten. De eerste symptomen van staar doen zich voor bij tegenlicht. U merkt bijvoorbeeld dat u bij het autorijden in het donker schitteringen ziet, veroorzaakt door de koplampen van tegenliggers. In het beginstadium van staar kan het gebeuren dat u in de verte minder goed gaat zien en dat het lezen zonder bril u juist beter afgaat.

Enkele andere verschijnselen die bij staar kunnen optreden zijn:

 • grote veranderingen in brilsterkte
 • een toename van het verschil in sterkte tussen beide ogen
 • wazig zien
 • dubbel zien
 • u ziet kleuren doffer

In het algemeen ontwikkelt staar zich heel geleidelijk en het kan jaren duren voordat u hier iets van merkt. Soms gaat het proces sneller en treedt er binnen enkele maanden al een merkbare verslechtering van het zicht op. Wanneer staar niet tijdig wordt verholpen, gaat u alles wazig zien en kunt u uiteindelijk alleen nog licht en donker onderscheiden. Dit noemt men rijpe staar.

Onderzoek naar ouderdomsstaar

Om erachter te komen of er inderdaad sprake is van ouderdomsstaar, bekijkt de oogarts uw ogen met de spleetlamp. Deze spleetlamp geeft een smalle bundel licht, waarmee de oogarts het voorste deel van het oog kan bekijken. Daar bevindt zich de ooglens. De oogarts kan met licht zien of er troebelingen zijn in de ooglens en zo ja, hoe ver die staar zich al heeft ontwikkeld. Daarnaast onderzoekt de oogarts hoeveel u nog kunt zien en of uw ogen verder gezond zijn.

Wanneer moet staar worden behandeld?
Wie nog goed genoeg ziet om zonder problemen het dagelijkse werk en hobby’s te kunnen doen, hoeft zich (nog) niet te laten behandelen. Een operatie is dan niet direct noodzakelijk. Het is echter wel realistisch om rekening te houden met een staaroperatie in de toekomst. Staar wordt immers nooit minder; het gezichtsvermogen gaat langzaam maar zeker achteruit. Is (beginnende) staar eenmaal ontdekt, dan is controle nodig indien de klachten erger worden. Zodra de staar te hinderlijk wordt, kan uw gezichtsvermogen weer worden hersteld met een staaroperatie. Wanneer dit moet gebeuren, bepaalt u in overleg met de oogarts.

Vooraf aan de staarbehandeling
Op de operatiedag wordt u voor de behandeling gedruppeld om uw pupil te vergroten. De operatie neemt ongeveer een half uur in beslag. De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Een staaroperatie brengt hierdoor, ook op hogere leeftijd, geen ernstige bezwaren met zich mee en kan uitgevoerd worden in dagbehandeling. Na afloop heeft u nog wat tijd om bij te komen en ontvangt u van ons (voordat u weer naar huis gaat) verdere instructies. U krijgt na de operatie een oogkapje voor het geopereerde oog geplakt. Daarom mag u na de operatie niet zelf naar huis rijden.

Staaroperatie

Ouderdomsstaar is goed te behandelen. Een staaroperatie kan het gezichtsvermogen vrijwel volledig herstellen mits er geen andere problemen met het oog zijn.
Bij deze operatie haalt de oogarts de troebele lens uit het oog en vervangt deze door een kunstlensje. Dit kunstlensje heeft de sterkte die u nodig heeft om goed te kunnen zien. De oogarts opereert altijd maar één oog per operatie. Staaroperaties worden heel regelmatig uitgevoerd. In principe is het risico van complicaties gering maar een bloeding, infectie of netvliesprobleem zou kunnen optreden. Ook op zeer hoge leeftijd is de operatie nog goed te ondergaan. Opereren is de enige manier om echt iets te doen aan ouderdomsstaar. Er bestaan geen medicijnen tegen staar.

U kunt kiezen uit verschillende soorten kunstlenzen >

Nastaar
Bij een deel van de mensen kan nastaar optreden. Bij nastaar ontstaat er een lichte troebeling. De klachten die ontstaan, zijn vergelijkbaar met staarklachten, met name wazig, niet scherp zien. Nastaar is met een laserbehandeling goed te behandelen. Direct na de behandeling kunt u weer zien en alles doen.

Na de behandeling

De dag na de operatie mag u nog niet zelf autorijden. Bij fel zonlicht wordt het dragen van een zonnebril aangeraden. U moet gedurende twee weken druk op het oog zien te vermijden. Dit houdt in:

 • Niet zwaar tillen, niet persen, niet hoesten (kuchen mag wel), niet sporten en door/op de knieën gaan als u iets van de grond wilt oprapen. De eerste vier weken mag u ook niet zwemmen of gebruik maken van een sauna. De eerste twee dagen na de operatie is het verstandig in en rond het huis te blijven en zo weinig mogelijk te ondernemen. Probeer persen, hoesten (kuchen mag wel) en tillen te vermijden.
 • Draag in huis uw huidige bril (of geen bril) en gebruik buiten een zonnebril. Het glas in uw huidige bril mag blijven zitten. Eventueel kunt u het glas laten vervangen door een tijdelijk noodglas bij de opticien, als uw geopereerde oog mogelijk niet meer past bij uw huidige bril. Bij de eindcontrole geeft de optometrist van OMC HanzeKliniek u een nieuw briladvies (ca. 6 weken na de operatie van het tweede oog). 
 • Draag de 1e week na de operatie, als u naar bed gaat, een speciaal kapje om te voorkomen dat u tijdens het slapen onverhoeds in uw oog wrijft. Deze ontvangt u van ons op de dag van de behandeling. Na twee dagen kunt u voorzichtig douchen en uw haar wassen.

Medicijnen
De dag na de operatie begint u weer met druppelen. Op de operatiedag krijgt u een druppelschema mee. U wordt dan tevens geïnformeerd over de overige leefregels. 

Controles
Controles bij de oogarts vinden plaats kort na de operatie en na vier tot zes weken. Indien u tussentijds een pijnlijk of rood oog krijgt, uw oog stoot of er te hard in heeft gewreven, neemt u dan direct contact op voor een extra controle. Tijdens de laatste controle wordt de definitieve sterkte van uw brillenglas bepaald. Het kan voorkomen, dat de sterkte van het glas een jaar na de ingreep nog één keer wordt aangepast.

Vragen?

Wilt u meer weten over uw specifieke geval over deze oogaandoening, belt u ons gerust op 050 - 368 22 22. Onze specialisten staan graag voor u klaar en geven u deskundig antwoord op al uw vragen.

Terug naar het overzicht