Optometristen

Een optometrist is een specialist in het verrichten van oogheelkundig onderzoek. Dit vindt meestal plaats op verzoek van de oogarts. Bij OMC HanzeKliniek wordt dit onderzoek verricht:

  • volgend op een behandeling door de oogarts
  • verricht zelfstandig onderzoek (onder supervisie van de oogarts)

Daarnaast houdt de optometrist zich bezig met het voorschrijven en aanmeten van visuele hulpmiddelen en verricht hij/zij de nazorg hiervan.

Bij oogheelkundig onderzoek kunt u denken aan:

  • vaststellen van de oogaslengte (biometrie)
  • refractie-onderzoek (zowel objectief met de autorefractormeter, als subjectief met de phoropter)
  • oogdrukmeting (tonometrie)