Technisch Oogheelkundig Assistent

De Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA) heeft een eerstelijnsfunctie en verricht ondersteunende taken onder eindverantwoording van een oogarts.

De TOA verricht oogheelkundige onderzoeken als:

  • gezichtsveldonderzoek (perimetrie)
  • vaststellen van de oogaslengte (biometrie)
  • refractie-onderzoek (zowel objectief met de autorefractormeter, als subjectief met de phoropter)
  • oogdrukmeting (tonometrie)
  • OCT (Optical Coherence Tomografie)

De voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden met betrekking tot oogchirurgie (staaroperaties) worden door de TOA uitgevoerd. De TOA assisteert de oogarts bij kleine ingrepen.

Ook het uitschrijven van een refractie-advies behoort tot de taken van de TOA.