Veelgestelde vragen

 

Algemeen

 • Hoe kan ik een afspraak maken?

  Om een afspraak met één van onze oogartsen te maken heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of ziekenhuis. Het kan zijn dat uw opticien u naar ons doorverwijst. Ook in dat geval heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Deze dient u altijd mee te nemen als een afspraak bij ons heeft.

  Heeft u een verwijzing gekregen? Neem dan telefonisch contact met ons op voor een afspraak. We plannen dan een afspraak in en geven u informatie over de voorbereiding op de afspraak.

  Telefoon: (050) 368 22 22

 • Hoe kan ik mijn afspraak wijzigen/annuleren?

  Wilt u uw afspraak wijzigen of annuleren? Bel ons op 050 - 368 22 22 of mail naar info@omc-hanzekliniek.nl. Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door, in ieder geval minimaal 24 uur van te voren. Hierdoor houden we de wachttijden zo kort mogelijk. De vrijgekomen tijd kunnen we dan aan een andere patiënt geven.

 • Als ik medicijnen nodig heb, krijg ik die dan bij OMC HanzeKliniek?

  Als u medicijnen of oogdruppels nodig heeft, krijgt u van ons een recept mee. Deze kunt u bij uw eigen apotheek inleveren waarna u daar uw medicijnen kunt ophalen. In sommige gevallen raden wij u ook middelen aan die u bij een drogist kunt verkrijgen.

  Als u na een operatie materiaal nodig heeft om bijvoorbeeld uw oog af te dekken, dan krijgt u dit direct van ons mee.

 • Hoe lang duurt het voor ik een afspraak krijg?

  Voor actuele wachttijden verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen 050 368 22 22.

 • Zijn de arts en de kliniek gecertificeerd?

  OMC HanzeKliniek is gecertificeerd voor de oogheelkunde. We dragen het keurmerk van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Jaarlijks vindt er een audit plaats door het ZKN die controleert of de organisatie voldoet aan de gestelde eisen. De arts is tevens gecertificeerd, dat doet het NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap). Iedere vijf jaar wordt gecontroleerd of de arts voldoet aan de eisen die het NOG stelt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de resultaten van de behandeling: de veiligheid, effectiviteit, voorspelbaarheid en de mogelijk voorgekomen complicaties. De arts moet kunnen aantonen dat zij volledig bijgeschoold blijft op haar vakgebied en de door de overheid gestelde eisen. Door hieraan te voldoen kunnen wij u een gegarandeerde kwaliteit leveren.

Uw nota, kosten en eigen risico

 • Wat is een DBC?

  Een behandeling bestaat vaak uit meerdere onderdelen, zoals een afspraak, behandeling of operatie. Deze onderdelen worden niet apart afgerekend, maar vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. Het eerste traject heeft meestal een looptijd van 90 dagen. Als er verdere behandelingen of controles nodig zijn, wordt na het openen van de eerste DBC een vervolgtraject (vervolg-DBC) geopend. De vervolg-DBC heeft een looptijd van maximaal 120 dagen. Soms wordt een DBC al eerder afgesloten, bijvoorbeeld 42 dagen na een operatie of een kleine ingreep.

  Optometrie- en orthoptieconsulten worden apart gefactureerd, tenzij er op dat moment een DBC open staat, dan worden ze opgenomen in het DBC-traject.

  Is het traject afgesloten? Dan pas wordt bekeken welke behandelingen u heeft gehad binnen de looptijd van het traject. Dat levert een zorgproduct op. Dit zorgproduct wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar en dan pas ontvangt u de nota.

 • Ik heb een factuur ontvangen met het wegblijftarief. Waarom?

  Als u niet komt op uw afspraak en u heeft uw afspraak niet geannuleerd, dan betaalt u het wegblijftarief van € 45,-. U ontvangt dan een factuur van ons. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u vragen over deze factuur? Neem dan contact op met onze zorgadministratie.

 • Ik ben behandeld in 2021, maar moet eigen risico betalen over 2020. Hoe kan dit?

  Als er meer dan drie maanden zijn verstreken tussen het poliklinische traject en de operatie, valt de operatie onder een nieuwe DBC, een zgn. vervolg-DBC (Lees meer over DBC bij de vraag 'Wat is een DBC?'). Als de operatie (in een vervolg-DBC) in een ander jaar plaatsvindt dan de gesprekken en onderzoeken op de polikliniek, brengt de zorgverzekeraar voor twee verschillende jaren eigen risico in rekening.

 • Hoeveel kost een behandeling?

  Voorafgaand aan uw behandeling kunnen we nog geen inzicht geven van de te verwachte zorgkosten. Van tevoren is het moeilijk te voorspellen wat de diagnose en de behandeling zal worden. De arts stelt de diagnose en welke behandelingen u precies gaat krijgen. Ook zijn de zorgkosten afhankelijk van de zorgverzekeraar die u heeft.

 • Hoeveel eigen risico moet ik betalen?

  De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het door u afgesloten maximum eigen risico. Bij uw zorgverzekeraar kunt u informeren hoeveel eigen risico u (nog) heeft.

 • Waarom duurt het zolang tot ik de nota ontvang?

  Van uw afspraak, behandeling of operatie in de kliniek krijgt u meestal geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. Is het traject afgesloten? Dan pas wordt bekeken welke behandelingen u heeft gehad binnen de looptijd van het traject. Dat levert een zorgproduct op. Dit zorgproduct wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar (mits het contract met de zorgverzekeraar rond is) en dan pas ontvangt u de nota.

 • De datum op de nota komt niet overeen met de datum van mijn behandeling. Hoe komt dit?

  Op de rekening staan de start- en einddatum van het zorgtraject en soms ook startdata van vervolgtrajecten. Het zorgtraject start op de dag van uw eerste contact met OMC HanzeKliniek. Dit kan bijvoorbeeld een consult of onderzoek zijn. De einddatum wordt bepaald volgens landelijke wet- en regelgeving. De data zijn daarom voor u mogelijk niet herkenbaar.

 • Mijn afspraak bij de oogarts duurde niet zo lang. Hoe kan het dat mijn rekening zo hoog is?

  Van uw afspraak, behandeling of operatie in de kliniek krijgt u meestal geen aparte nota’s. De afspraak, behandeling en opname vallen binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is een traject van maximaal 120 dagen. Is het traject afgesloten? Dan wordt bekeken welke behandelingen u heeft gehad binnen de looptijd van het traject. Dat levert een zorgproduct op. De hoogte van de prijs is gebaseerd op een gemiddeld aantal zorgactiviteiten die geleverd zijn aan een patiënt met een bepaalde diagnose en behandeling. De kliniek moet deze prijs bij u in rekening brengen.

Het medisch dossier

 • Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

  Als patiënt heeft u recht op inzage in uw medisch dossier, uitgezonderd de persoonlijk werkaantekeningen van de zorgaanbieder.

  Een medisch dossier kan op verzoek van de patiënt opgevraagd worden. We versturen een dossier alleen na ontvangst van het formulier Opvragen medisch dossier. Dit formulier kunt u ingevuld per post naar ons terugsturen, bij ons afgeven of e-mailen.

  We versturen het medisch dossier alleen naar de patiënt zelf, niet naar familieleden, tenzij deze wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt is. Een wettelijk vertegenwoordiger kan het dossier alleen opvragen na overleg van een kopie van de verklaring van de rechtbank.

  We versturen het medisch dossier alleen per post, dus niet per e-mail of fax. Het verzoek wordt ingescand in het dossier van de patiënt.

 • Mag mijn medisch dossier worden doorgestuurd?

  Als de oogzorg in overleg met u wordt overgedragen aan een andere medische instelling, dan wordt ook het medische dossier overgedragen. Het doorsturen van de medische gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem mag alleen als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Gaat de uitwisseling van de gegevens via e-mail of per post? Dan mag dat zonder uitdrukkelijke toestemming.