Voorbereiding voor uw afspraak

Als u een afspraak heeft met de oogarts of orthoptist wat neemt u dan mee? En wat is een geldig legitimatiebewijs? Deze en andere nuttige informatie vindt u op deze pagina.

Legitimeren

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. U kunt zich identificeren met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen. Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Meer informatie over identificatieplicht in de zorg vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meenemen naar uw afspraak

Heeft u een afspraak? Neem dan de volgende documenten mee:

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)*
  • Zorgpas/verzekeringsbewijs van uw zorgverzekeraar
  • Overzicht van uw apotheek met de medicatie die u gebruikt of recent heeft gebruikt

*Heeft uw kind een afspraak bij de orthoptist? Neem een geldig legitimatiebewijs van uw kind mee. (De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar).

Komt u voor een rijbewijskeuring? Dan neemt u de volgende documenten mee:

  • Formulier CBR (rapport specialist oogarts)
  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)
  • Overzicht van uw apotheek met de medicatie die u gebruikt of recent heeft gebruikt

Afspraak bij de oogarts

Nadat u zich bij de balie heeft gemeld en u bent ingeschreven, neemt u plaats in de wachtruimte. Het is mogelijk dat de assistent eerst een aantal onderzoeken bij u verricht.

Houdt u er rekening mee dat u ca. anderhalf uur in de kliniek bent. Hoe lang u in onze kliniek verblijft, hangt af van het aantal bij u te verrichten onderzoeken en de wachttijd. Uiteraard proberen wij uw bezoek aan OMC HanzeKliniek zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Belangrijk om te weten:

  • Als u oogverwijdende druppels heeft gekregen, mag u daarna niet autorijden. Uw zicht is minimaal 2 uur door het druppelen minder scherp.  
  • We verzoeken u geen make-up te dragen tijdens uw afspraak zodat uw ogen hygiënisch gedruppeld kunnen worden. Ook voor het goed kunnen beoordelen van de oogleden is het noodzakelijk dat u geen make-up draagt.
  • Contactlensdragers adviseren wij, indien mogelijk, een bril mee te nemen om na het consult te dragen.
  • Wij adviseren om een zonnebril mee te nemen. Als uw ogen zijn gedruppeld kunnen ze daarna voor korte tijd gevoelig zijn voor licht. 

Let op!

Hebt u een afspraak omdat u mogelijk staar heeft? Neemt u zo spoedig mogelijk contact met ons op als u een BMI hebt die hoger is dan 35 (op www.voedingscentrum.nl/bmi kunt u uw BMI uitrekenen). 

Afspraak bij de orthoptist

Nadat u bij de balie bent aangemeld en ingeschreven, neemt u plaats in de wachtruimte. Heeft uw kind een afspraak? Dan wordt uw kind aangemeld en ingeschreven. 

Soms wordt eerst de bril doorgemeten door een assistent voordat u bij de orthoptist komt. Hoe lang u in onze kliniek verblijft, hangt af van het aantal te verrichten onderzoeken en de wachttijd.

De mogelijkheid bestaat dat de orthoptist de ogen druppelt om de pupillen te verwijden. Nadat de druppels zijn ingewerkt wordt het onderzoek voortgezet. Met verwijde pupillen kan het zijn dat u/uw kind tijdelijk wazig ziet en last hebt/heeft van het licht. Dit kan 24 uur aanhouden. Een zonnebril en/of een petje is daarom aan te raden mee te nemen.