Eleonora Nikitenko (47)

Ervaring Eleonora SMILE ooglaserbehandeling.jpg

Eleonora has had her eyes lasered. How did she experience the SMILE treatment and is she happy with the result? She tells about it.

It was an unbelievable experience! Immediately after the operation I could see well. And now I do not wear glasses anymore!

(Nederlandse vertaling hieronder)

Did you wear glasses or contact lenses before having your eyes lasered?

Eleonora: “I did wear glasses for 22 years. Contact lenses didn't do any good to my eyes, because they are quite sensitive. I could wear lenses occasionally, but no longer then for a couple of hours. I don't remember exactly my eye strength, but it was not possible to do anything without my glasses on.”

What was the reason you wanted to have your eyes lasered?

“I wanted to feel free, not to be dependent on my glasses. Also for convenience, when I want to go running or swimming. And for the esthetic reason. It was my dream for many years.”

Why did you choose the SMILE treatment?

“I read about the SMILE treatment on the internet. It looked like the safest one to me.”

How did you end up at OMC HanzeKliniek?         

“Initially I was thinking about going to Amsterdam to one of the eye clinics there, but I accidentally found out that it’s possible to have an eye laser treatment in Groningen. I read reviews and decided to try.”

What do you think of the total process from the first contact to the check-up after the operation?

“Everything was done on a very high level, from the first check up to the operation itself and the follow up check-ups! Everyone involved in a process were very friendly and supportive. I received all the information I needed, everything was clear and my questions were answered.”

How did you experience the operation?   

“The operation was quick and extremely well organized. The doctor went through it preparing me for every next step of the operation. I knew exactly what was going to happen next and how to react which was amazing because I was pretty nervous.”

What was your reaction after the operation?

“It was an unbelievable experience! Immediately after the operation I could see better although everything was a bit ‘foggy’, but the doctor explained to me that it was temporary. And now I do not wear glasses anymore!”

Would you recommend the SMILE treatment and OMC HanzeKliniek to family and friends?

“Yes! Definitely! Without hesitation I would recommend it! I am more than happy with my experience at OMC HanzeKliniek! I would like to thank my doctor and the assistant for the great job they have done!”

terug


 

Nederlandse vertaling:

Eleonora heeft haar ogen laten laseren. Hoe heeft ze de SMILE behandeling ervaren en is ze blij met het resultaat? Ze vertelt erover.

Het was een ongelooflijke ervaring! Meteen na de operatie kon ik goed zien. En nu draag ik geen bril meer!

Droeg je een bril of contactlenzen voordat je je ogen liet laseren?

Eleonora: "Ik heb 22 jaar een bril gedragen. Contactlenzen hebben mijn ogen niet goed gedaan, omdat ze vrij gevoelig zijn. Ik zou af en toe lenzen kunnen dragen, maar dan niet langer dan een paar uur. Ik herinner me niet precies mijn oogsterkte, maar het was niet mogelijk om iets te doen zonder mijn bril op."

Wat was de reden dat je je ogen wilde laten laseren?

“Ik wilde me vrij voelen, niet afhankelijk zijn van mijn bril. Ook voor het gemak, als ik wil gaan hardlopen of zwemmen. En om esthetische redenen. Het was jarenlang mijn droom."

Waarom heb je gekozen voor de SMILE behandeling?

“Ik las op internet over de SMILE behandeling. Het leek me de veiligste."

Hoe ben je bij OMC HanzeKliniek terecht gekomen?             

“Aanvankelijk zat ik te denken om naar Amsterdam te gaan, naar een van de oogklinieken daar, maar toevallig ontdekte ik dat het mogelijk is om een ooglaserbehandeling te laten doen in Groningen. Ik las recensies en besloot het te proberen."

Wat vind je van het totale traject, van het eerste contact tot en met de controle na de operatie?

“Alles werd gedaan op een zeer hoog niveau, van de eerste controle tot de operatie en tot de nacontroles! Iedereen die bij het proces betrokken was, was erg vriendelijk en ondersteunend. Ik kreeg alle informatie die ik nodig had, alles was duidelijk en mijn vragen werden beantwoord."

Hoe heb je de operatie ervaren?             

“De operatie was snel en buitengewoon goed georganiseerd. De arts ging er doorheen en bereidde me voor op elke volgende stap van de operatie. Ik wist precies wat er ging gebeuren en hoe ik moest reageren, wat geweldig was, want ik was behoorlijk nerveus."

Wat was je reactie na de operatie?

“ Het was een ongelooflijke ervaring! Meteen na de operatie kon ik beter zien, hoewel alles een beetje 'mistig' was, maar de arts legde me uit dat het tijdelijk was. En nu draag ik geen bril meer! "

Zou je de SMILE behandeling en OMC HanzeKliniek aanbevelen aan familie en vrienden?

“ Ja! Zeker weten! Ik zou het zonder twijfel aanbevelen! Ik ben meer dan blij met mijn ervaring bij OMC HanzeKliniek! Ik wil mijn arts en de assistent bedanken voor het geweldige werk dat ze hebben verricht! "

terug