PRK behandeling

De PRK behandeling wordt wereldwijd al jaren met succes toegepast. PRK staat voor Photo Refractive Keratectomy. Dat betekent letterlijk dat er met behulp van licht (de ooglaser) een laagje van het hoornvlies wordt verwijderd.

Het hoornvlies bestaat uit een aantal lagen. De laag die het dichtst aan de oppervlakte ligt is de epitheellaag, deze laag beschermt het oog. Bij een PRK behandeling wordt de epitheellaag vóór de ooglaserbehandeling verwijderd. Na de ooglaserbehandeling zal de epitheellaag vanzelf weer aangroeien. Deze ooglaserbehandeling is een permanente oplossing die geen onderhoud vraagt. Met name ogen met lage tot middelhoge sterktes komen hiervoor in aanmerking. De behandeling is snel achter de rug.

PRK ooglaserbehandeling

De PRK ooglaserbehandeling met de MEL 90 Excimerlaser is een geavanceerde behandelingstechniek. Ieder oog is uniek als het gaat om de vorm en de optische werking. Geen oog ziet maximaal perfect zoals bij een roofvogel. Er bestaan bij het menselijk oog altijd kleine optische afwijkingen of ‘aberraties’, die de kwaliteit van het zien nadelig kunnen beïnvloeden.

De natuurlijke vorm van het hoornvlies is a-sferisch. Dit betekent dat de bolling van het hoornvlies vanuit het centrum naar de rand toe afvlakt. Door deze gelijkmatige afvlakking heeft het hoornvlies veel weg van een ellipse vorm. Met deze natuurlijke vorm is de kans op optische vertekening naar de randen toe minimaal.
 

In een uitgebreid onderzoek wordt een gedetailleerde hoogtekaart gemaakt die exact aangeeft waar de kleinste onregelmatigheden in het hoornvlies zitten. Er wordt naar gestreefd om de natuurlijke vorm zoveel mogelijk te behouden of te optimaliseren.

Hoe verloopt de PRK behandeling

PRK stappen.jpg

Voor de behandeling worden uw ogen verdoofd met oogdruppels. Zo zijn uw ogen volledig gevoelloos tijdens de behandeling. Tijdens de behandeling ligt u.

Een ooglidspreider zorgt ervoor dat het te behandelen oog open blijft. Het andere oog wordt afgedekt. Met een zeer fijn en nauwkeurig instrument wordt het bovenste laagje (de epitheellaag) van het hoornvlies verwijderd. Vervolgens wordt met de Eximerlaser een vooraf berekende hoeveelheid van het hoornvliesoppervlak verdampt. Hierdoor wordt de kromming aangepast en dus de sterkte.

Direct na de behandeling wordt er een bandagelens op het oog geplaatst. Dit is een speciale contactlens die het oog beschermt. Deze wordt na 5 tot 7 dagen weer verwijderd. De epitheellaag zal weer aangroeien. Voor een optimaal herstel blijft u een aantal weken uw ogen druppelen.

In de animatie (Engelstalig) hieronder ziet u hoe een PRK ooglaserbehandeling wordt uitgevoerd.

Kenmerken van de PRK ooglaserbehandeling

 

  • Bij een ooglaserbehandeling worden twee ogen ineens behandeld.

  • De ingreep zelf verloopt pijnloos.

  • Een ooglaserbehandeling is een onomkeerbare procedure.

  • Er zijn relatief weinig leefregels. De belangrijkste is om de eerste weken niet in uw ogen te wrijven.

  • De eerste drie dagen na de ingreep kunt u weinig werkzaamheden verrichten. De scherpte van het zicht is dan nog niet optimaal. De ogen zijn gevoelig en u kunt pijn ervaren. Na twee tot drie dagen zal de pijn verdwenen zijn.

  • Het herstel bij een PRK-behandeling varieert van één tot zes weken. Voor het uiteindelijke herstel kan het oog drie maanden nodig hebben om het gewenste eindresultaat te bereiken. Na een paar dagen kunt u uw dagelijkse werkzaamheden weer oppakken, maar de kans bestaat dat de scherpte nog niet optimaal is.

Nog een vraag?

Heeft u nog een vraag over ooglaseren of specifiek over de PRK ooglaserbehandeling? Kijk eens bij Veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, bel dan 050 - 368 22 22 of stel hem hieronder. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

>Stel uw vraag hier

Onze andere behandelingen

  • SMILE                                      
  • LASIK                                        
  • Lensimplantatie