Veelgestelde vragen

 

Algemeen

 • Wanneer ben ik geschikt voor een behandeling?

  Vrijwel alle mensen die een bril of contactlenzen dragen om goed op afstand te kunnen zien, kunnen in aanmerking komen voor een behandeling. Belangrijk is dat de ogen wat betreft de brilsterkte tenminste twee jaar min of meer stabiel zijn (kleine sterkteschommelingen rond een sterkte van een half zijn acceptabel). U moet verder gezond zijn en ook uw ogen moeten gezond zijn. Tussen de leeftijdsgrenzen van ongeveer achttien en zestig jaar kan een behandeling plaatsvinden.

 • Wanneer kan ik mijn dagelijkse werkzaamheden weer oppakken?

  Belangrijk is dat u beseft dat het gaat om een medische ingreep. Het oog herstelt het snelst met rust. Over het algemeen kunt u na enkele dagen weer aan het werk.

 • Hoe lang houdt het effect van een behandeling aan?

  Het effect van zowel een ooglaserbehandeling als een lensimplantatie is voor de rest van uw leven. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de oogsterkte na de behandeling toeneemt. Dit heeft niets te maken met de behandeling. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen vragen wij een stabiele refractie (sterkte) van minimaal twee jaar. Mocht de sterkte ondanks de eerdere stabiele refractie te veel toenemen, dan zullen wij samen met u beoordelen of een nieuwe behandeling tot de mogelijkheden behoort.

 • Zijn de artsen gecertificeerd voor refractiechirurgische behandelingen?

  De artsen zijn gecertificeerd, dat doet het NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap). Iedere vijf jaar wordt gecontroleerd of de arts voldoet aan de eisen die het NOG stelt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de resultaten van de behandeling: de veiligheid, effectiviteit, voorspelbaarheid en de mogelijk voorgekomen complicaties. De arts moet kunnen aantonen dat hij/zij volledig bijgeschoold blijft op zijn/haar vakgebied en de door de overheid gestelde eisen. Door hieraan te voldoen kunnen wij u een gegarandeerde kwaliteit leveren.

 • Wordt brilvervangende chirurgie vergoed door mijn verzekeraar?

  Steeds meer verzekeraars nemen een vergoeding voor refractiechirurgie op in hun pakket. Er wordt in die gevallen vaak een deel van de behandeling vergoed. Uiteraard is dit per zorgverzekeraar verschillend. Wij raden u aan contact met uw verzekeraar op te nemen en te vragen naar de voorwaarden van uw polis.

 • Wat zijn de wachttijden?

  Voor zowel de quickscan, het vooronderzoek, als de behandeling, proberen we zo snel mogelijk een afspraak in te plannen. De actuele wachttijd weten? Neemt u contact met ons op via 050 - 368 22 22 of stel hier uw vraag.  

Ooglaseren

 • Hoe groot zijn mijn kansen op 100% zicht na een ooglaserbehandeling?

  OMC HanzeKliniek gaat uiterst zorgvuldig te werk om de afwijking zo precies mogelijk te corrigeren. De resultaten zijn tegenwoordig zeer goed voorspelbaar. De kans dat het na een ooglaserbehandeling 100% wordt is zeer groot. Per persoon is dat natuurlijk wel een beetje verschillend, maar dat wordt duidelijk bij het vooronderzoek. Dit wordt van tevoren met u besproken.

 • Waarom betaal je bij de ene kliniek meer voor een ooglaserbehandeling dan bij een andere kliniek?

  OMC HanzeKliniek wil voldoende tijd besteden aan de cliënt én we kiezen er voor om te werken met de beste apparatuur. 

  De cliënt krijgt vaak meerdere afspraken en bij ieder contact ziet hij een specialist. De eerste afspraak is een gratis quickscan. Het kan zijn dat uit de quickscan blijkt dat een cliënt niet geschikt is voor een ooglaserbehandeling.

  Aan deze cliënten willen we ook tijd besteden door te zoeken naar de beste oplossing. Dit hoeft niet altijd een behandeling te zijn.

  Het gebeurt ook dat iemand op de grens zit van wel of niet geschikt. Als een behandeling dan te veel risico’s meebrengt, dan kiest OMC HanzeKliniek er voor om niet te behandelen.

  Als we de prijzen zouden verlagen, moeten er ook meer behandelingen en afspraken gedaan worden in dezelfde tijd. Het is mogelijk dat er dan meer risico's genomen worden. Dit wil OMC HanzeKliniek niet. We willen aandacht geven aan de cliënt en we willen kwaliteit blijven bieden.

 • Kan ik na de behandeling nog contactlenzen dragen als dat nodig is?

  Gelukkig heeft nagenoeg niemand na de behandeling nog contactlenzen nodig. Als u voor de behandeling zonder problemen contactlenzen kon dragen, zal dat na de behandeling in de meeste gevallen ook mogelijk zijn.

 • Wat is de kans op complicaties na een ooglaserbehandeling?

  De vrees dat door een fout tijdens de behandeling blindheid aan een oog zou kunnen ontstaan is onterecht. Door de aard van de behandeling is dit nagenoeg onmogelijk. De werkelijke praktijk laat zien dat de kans op complicaties beduidend minder is dan één procent.

   

  Wat zijn de mogelijke complicaties na een ooglaserbehandeling?

  • Een geringe over- of ondercorrectie. Dit kan gecorrigeerd worden door een lichte bril, contactlenzen of door eventueel een kosteloze herbehandeling binnen twee jaar.

   

  • Een slechter zicht. Dit komt zelden voor en is dan meestal het gevolg van een ernstige complicatie. Complicaties kunnen leiden tot een lagere kwaliteit van het zicht en meestal niet tot minder zicht.

   

  • In hoogst uitzonderlijke gevallen kunnen zichtbedreigende complicaties optreden zoals ooginfectie, hoornvliesbeschadiging, bloedingen en blindheid.

   

  • Er is een kleine kans op infecties. Dit kan, als het tijdig ontdekt wordt, goed behandeld worden met medicatie. In de behandelkamer wordt strikt volgens een protocol gewerkt, waardoor de kans op infecties minimaal is.

   

  • Er kunnen neveneffecten optreden na de behandeling. De kans hierop is echter minimaal. Mogelijke neveneffecten zijn: contrastverlies, schitteringen (glare) en lichtkringen zien in het donker. Deze waarnemingen worden na verloop van tijd door de hersenen anders geïnterpreteerd en meestal niet meer als storend ervaren.
 • Ik ben zowel bijziend als verziend. Kan dit met een ooglaserbehandeling allebei verholpen worden?

  Als u naast uw bril of contactlenzen, voor het kijken in de verte, een leesbril hebt, dan laseren we bij OMC HanzeKliniek alleen de sterkte voor het zien in de verte. 

  De resultaten van de ooglasermethode voor het corrigeren van ouderdomsverziendheid (uw leesbril-sterkte) zijn niet altijd goed te voorspellen, vindt OMC HanzeKliniek. Uw leesbril-sterkte behandelen we daarom niet met een ooglaserbehandeling.

 • Ik heb een cilinder. Kan ik mijn ogen dan laten laseren?

  Als u een cilinder heeft, dan is het mogelijk om uw ogen te laten laseren. Uw ogen moeten nog wel voldoen aan een aantal voorwaarden om gelaserd te kunnen worden. Bijvoorbeeld de sterkte van uw ogen, de grootte van uw cilinderafwijking en de dikte van uw hoornvlies zijn belangrijk om te meten.

  De optometrist meet deze en andere factoren in de quickscan en in het vooronderzoek.

 • Hoe verloopt de PRK behandeling en wat voel ik tijdens de behandeling?

  Vlak voor de ooglaserbehandeling krijgt u in elk oog een pijnstillende oogdruppel, deze verdooft het oog. Daarna wordt een kleine ooglidspreider tussen uw oogleden geplaatst. Dat doet geen pijn, maar u voelt wel dat deze geplaatst wordt. Hierna volgt de laserbehandeling, die is volledig pijnloos, er wordt veel vocht gebruikt. Dit wordt opgevangen door een pompje. U voelt van de behandeling vrijwel niets. Na de ooglaserbehandeling zijn de ogen de eerste paar dagen erg gevoelig (lichtgevoelig en een branderig gevoel). Hiervoor krijgt u pijnstillende medicatie mee.

Lensimplantatie

 • Wat kan lensimplantatie corrigeren?

  Een lensimplantatie kan de hogere sterktes corrigeren, zowel aan de pluskant als aan de minkant van de sterktes. Ook kan een implantlens gebruikt worden als het hoornvlies te dun is voor een ooglaserbehandeling. Het is eigenlijk een lens die de range van de behandelingsmogelijkheden wat groter maakt.

 • Wat is de kans op complicaties na een lensimplantatie?

  De kans op een complicatie is zeer gering maar aanwezig. Bij minder dan één procent van de behandelingen treden er complicaties op.

   

  De volgende complicaties kunnen optreden:

  • Een geringe over- of ondercorrectie. Dit kan gecorrigeerd worden door een lichte bril, contactlenzen of door eventueel een ooglaserbehandeling.

   

  • Als de lens niet goed is gepositioneerd, kan deze via een kleine ingreep worden verplaatst.

   

  • Een incorrecte sterkteberekening. In overleg kunnen we besluiten de lens te vervangen.

   

  • Een stijging van de oogdruk na de operatie. Dit is tijdelijk en kan met medicatie worden verholpen.

   

  • Er is een kleine kans op infectiegevaar. Dit kan bij tijdige ontdekking goed behandeld worden met medicatie. Natuurlijk wordt er in de behandelkamer strikt volgens een protocol gewerkt, hierdoor is de kans op infectie minimaal.

   

  • Er kunnen neveneffecten optreden na de behandeling, bijvoorbeeld schitteringen (glare) en lichtkringen zien in het donker. Deze waarnemingen worden na verloop van tijd door de hersenen anders geïnterpreteerd en meestal niet meer als storend ervaren.

   

  • Zeldzame complicaties zoals een oogbolperforatie door een injectie, bloedingen, hoornvliesbeschadigingen, netvliesloslating en blindheid.

Onderzoek

 • Wat houdt een quickscan in?

  De quickscan is een kort onderzoek dat uitgevoerd wordt door de optometrist of refractiespecialist. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de dikte van het hoornvlies en naar de ruimte in het oog die er is om een lens te implanteren. Blijkt de dikte voldoende voor een ooglaserbehandeling en is er voldoende ruimte voor een lensimplantatie, dan kunt u een afspraak maken voor een vooronderzoek.

 • Wat houdt een vooronderzoek in?

  Binnen OMC HanzeKliniek vindt een uitgebreid vooronderzoek plaats van ongeveer anderhalf uur. Van alle kanten wordt het oog gemeten. Het hoornvlies wordt gemeten, de ooglens wordt bekeken, het hele oog wordt onderzocht. Er worden verschillende plaatjes van het oog gemaakt (scans). Aan het eind van het vooronderzoek wordt een advies gegeven wat voor u de beste behandeling is. Daarna komt u bij de oogarts. Die bespreekt het gehele onderzoek opnieuw met u. U beslist samen met de oogarts voor welke behandeling u kiest.

 • Hoelang mag ik mijn contactlenzen niet dragen voorafgaand aan het vooronderzoek?

  Zachte lenzen mag u twee weken voor het vooronderzoek niet meer dragen en harde lenzen mag u vier weken voor het vooronderzoek niet meer dragen.

  Waarom is dit? Als u al heel lang contactlenzen draagt dan kan de vorm van uw hoornvlies veranderen. Als u de contactlenzen een aantal weken niet draagt, dan gaat het hoornvlies weer terug in zijn natuurlijke staat. Zo kunnen we uw ogen nauwkeurig onderzoeken en meten.

  Heeft u geen bril voor de periode dat u geen contactlenzen mag dragen? Wij helpen u graag in onze optiek. Informeer naar de verschillende mogelijkheden.

 • Hoe lang is een vooronderzoek geldig?

  Het vooronderzoek is een half jaar geldig. Als u na een half jaar besluit een behandeling te laten uitvoeren, zullen we een aantal onderzoeken opnieuw uit moeten voeren om een actuele diagnose te kunnen stellen. Deze extra metingen zijn over het algemeen kosteloos.

 • Wat is de wachttijd voor de behandeling?

  Het is verstandig dat u, als u alle informatie ontvangen heeft, daar eerst nog rustig over nadenkt. Mocht u nog vragen hebben of als er nog onduidelijkheden zijn, kom daar dan eerst bij ons op terug. Wij adviseren u om pas als alles duidelijk is, een afspraak te maken voor een behandeling.

  De actuele wachttijd weten? Neemt u contact met ons op via 050 - 368 22 22 of via het contactformulier.