Veelgestelde vragen

 • Wanneer ben ik geschikt voor een behandeling?

  Vrijwel alle mensen die een bril of contactlenzen dragen om goed op afstand te kunnen zien, kunnen in aanmerking komen voor een behandeling. Belangrijk is dat de ogen wat betreft de brilsterkte tenminste twee jaar min of meer stabiel zijn (kleine sterkteschommelingen rond een sterkte van een half zijn acceptabel). U moet verder gezond zijn en ook uw ogen moeten gezond zijn. Tussen de leeftijdsgrenzen van ongeveer achttien en zestig jaar kan een behandeling plaatsvinden.

 • Hoe groot zijn mijn kansen op 100% zicht na een ooglaserbehandeling?

  OMC HanzeKliniek gaat uiterst zorgvuldig te werk om de afwijking zo precies mogelijk te corrigeren. De resultaten zijn tegenwoordig zeer goed voorspelbaar. De kans dat het na een ooglaserbehandeling 100% wordt is zeer groot. Per persoon is dat natuurlijk wel een beetje verschillend, maar dat wordt duidelijk bij het vooronderzoek. Dit wordt van tevoren met u besproken.

 • Wat houdt een Quickscan in?

  De Quickscan is een kort onderzoek dat uitgevoerd wordt door de optometrist of refractiespecialist. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de dikte van het hoornvlies en naar de ruimte in het oog die er is om een lens te implanteren. Blijkt de dikte voldoende voor een ooglaserbehandeling en is er voldoende ruimte voor een lensimplantatie, dan kunt u een afspraak maken voor een vooronderzoek.

 • Wat houdt een vooronderzoek in?

  Binnen OMC HanzeKliniek vindt een uitgebreid vooronderzoek plaats van ongeveer anderhalf uur. Van alle kanten wordt het oog gemeten. Het hoornvlies wordt gemeten, de ooglens wordt bekeken, het hele oog wordt onderzocht. Er worden verschillende plaatjes van het oog gemaakt (scans). Aan het eind van het vooronderzoek wordt een advies gegeven wat voor u de beste behandeling is. Daarna komt u bij de oogarts. Die bespreekt het gehele onderzoek opnieuw met u. U beslist samen met de oogarts voor welke behandeling u kiest.

 • Hoe snel kan ik behandeld worden na het vooronderzoek?

  In principe kunt u snel behandeld worden na een vooronderzoek, soms twee weken later al. Maar het is verstandig dat u, als u alle informatie ontvangen heeft, daar eerst nog rustig over nadenkt. Mocht u nog vragen hebben of als er nog onduidelijkheden zijn, kom daar dan eerst bij ons op terug. Wij adviseren u om pas als alles duidelijk is, een afspraak te maken voor een behandeling.

 • Wat kan een implantlens corrigeren?

  Een implantlens kan de hogere sterktes corrigeren, zowel aan de pluskant als aan de minkant van de sterktes. Ook kan een implantlens gebruikt worden als het hoornvlies te dun is voor een ooglaserbehandeling. Het is eigenlijk een lens die de range van de behandelingsmogelijkheden wat groter maakt.

 • Hoe verloopt de PRK behandeling en wat voel ik tijdens de behandeling?

  Vlak voor de ooglaserbehandeling krijgt u in elk oog een pijnstillende oogdruppel, deze verdooft het oog. Daarna wordt een kleine ooglidspreider tussen uw oogleden geplaatst. Dat doet geen pijn, maar u voelt wel dat deze geplaatst wordt. Hierna volgt de laserbehandeling, die is volledig pijnloos, er wordt veel vocht gebruikt. Dit wordt opgevangen door een pompje. U voelt van de behandeling vrijwel niets. Na de ooglaserbehandeling zijn de ogen de eerste paar dagen erg gevoelig (lichtgevoelig en een branderig gevoel). Hiervoor krijgt u pijnstillende medicatie mee.

 • Zijn de artsen gecertificeerd voor refractiechirurgische behandelingen?

  De artsen zijn gecertificeerd, dat doet het NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap). Iedere vijf jaar wordt gecontroleerd of de arts voldoet aan de eisen die het NOG stelt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de resultaten van de behandeling: de veiligheid, effectiviteit, voorspelbaarheid en de mogelijk voorgekomen complicaties. De arts moet kunnen aantonen dat hij/zij volledig bijgeschoold blijft op zijn/haar vakgebied en de door de overheid gestelde eisen. Door hieraan te voldoen kunnen wij u een gegarandeerde kwaliteit leveren.