Uitgebreid oogonderzoek

Is er uit uw quickscan naar voren gekomen dat uw ogen waarschijnlijk geschikt zijn voor een brilvervangende behandeling? Dan kunt u daarna een afspraak maken voor het vooronderzoek.

Tijdens het vooronderzoek wordt onderzocht of uw ogen geschikt zijn voor een ooglaserbehandeling of lensimplantaten. Dit uitgebreide oogheelkundig onderzoek wordt uitgevoerd door een refractiespecialist/optometrist. Tevens zal er een eindgesprek plaatsvinden met de oogarts die u gaat behandelen.

Hoe gaat een vooronderzoek in zijn werk
We beginnen met een gesprek over uw verwachtingen. Daarnaast bestaat het onderzoek onder andere uit de volgende onderdelen:

  • bespreken van uw gezondheid
  • bepalen van uw oogsterkte
  • meten van uw pupildiameter
  • meten van de contrastgevoeligheid van uw ogen
  • hoornvliesonderzoek: o.a. dikte van het hoornvlies
  • controle op droge ogen
  • oogdrukmeting

Autorijden wordt afgeraden
Tijdens het vooronderzoek worden uw ogen gedruppeld om uw pupillen te verwijden. Dit is noodzakelijk om het netvlies goed te kunnen inspecteren. Hierdoor kunt u tijdelijk minder scherp zien. Het effect van de druppels kan een paar uur aanhouden. Autorijden wordt daarom de rest van de dag sterk afgeraden.

Contactlenzen uit
Langdurig contactlenzen dragen kan invloed hebben op de vorm van het hoornvlies. Voor een nauwkeurige meting is het daarom noodzakelijk uw contactlenzen enige tijd uit te laten voor het vooronderzoek.

  • Zachte lenzen dient u twee weken voor het vooronderzoek niet meer te dragen
  • Harde lenzen dient u vier weken voor het vooronderzoek niet meer te dragen

Heeft u geen bril voor deze periode? Wij helpen u graag in onze optiek. Informeer naar de verschillende mogelijkheden.

Eindgesprek

Als blijkt dat uw ogen geschikt zijn voor een ooglaserbehandeling of lensimplantatie, zal er een afspraak volgen met de behandelend oogarts. Voor u is het prettig de oogarts te spreken die u daadwerkelijk zal gaan behandelen.

Aan de hand van de resultaten van het vooronderzoek en een aantal metingen die de oogarts zelf verricht, zal de oogarts de mogelijkheden met u bespreken en u het  definitieve behandeladvies gegeven.

Uiteraard heeft u de gelegenheid tot het stellen van uw vragen zodat u een weloverwogen beslissing kunt gaan nemen.

Aanmelden

U kunt zelf bellen voor een afspraak op 050 - 368 22 22. Wilt u door ons gebeld worden? Vul hier uw gegevens in. De kosten van een vooronderzoek bedragen € 50,-.