Eerste kliniek in het noorden met ZKN-keurmerk

In 2006 werd een speciaal keurmerk voor particuliere klinieken verleend aan OMC Noord. Een kwaliteitskeurmerk dat was ingesteld door de Nederlandse Raad van Particuliere Klinieken, NRPK (tegenwoordig ZKN).

OMC Noord was de eerste kliniek in het Noorden die dit keurmerk ontving en daarom was Commissaris van de Koningin Hans Alders bij de uitreiking aanwezig.

Het keurmerk was een kliniekbreed kwaliteitssysteem waarin behalve aan de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, ook strenge eisen werden gesteld aan zaken als hygiëne, infectiepreventie en sterilisatie van medische hulpmiddelen. Daar bovenop werd er specifiek voor de particuliere klinieken ook gekeken naar klanttevredenheid, een correcte en snelle afhandeling van klachten en naar de wachttijden.

OMC HanzeKliniek heeft nog steeds het ZKN-keurmerk.