OMC Noord wordt onderdeel Ophtec Holding

Begin 2000 werd de oorspronkelijke maatschap van OMC Noord ontbonden en werd het oogcentrum in de OPHTEC holding opgenomen. De directie van OMC Noord werd gevormd door eigen managers voor algemene zaken en voor klinische zaken. In 2008 werd een Raad van toezicht geïnstalleerd.

Dr. Jan Worst beëindigde in die tijd zijn werkzaamheden in het Refaja Ziekenhuis en besloot nog enige jaren bij OMC Noord verder te werken.

© 2020 - OMC HanzeKliniek