Eerste SMILE ooglaser in Noord-Nederland

De ontwikkeling van de laserbehandeling gaat nog steeds door. OMC HanzeKliniek krijgt in 2017 als eerste in Noord-Nederland de beschikking over de SMILE ooglaser. Het nieuwste op ooglasergebied, de 3e generatie ooglasers.

Dankzij SMILE is OMC HanzeKliniek nu in staat om nog hogere oogsterkten te behandelen dan voorheen mogelijk werd geacht. De procedure is zelfs geschikt voor veel mensen met dunnere hoornvliezen, drogere ogen of intolerantie voor contactlenzen. Bij de SMILE hoeft er maar een hele kleine incisie gemaakt te worden in het hoornvlies. Hierdoor is het herstel van de ogen snel. Andere voordelen van de SMILE zijn dat de behandeling veilig is en pijnloos.