Klachten

OMC HanzeKliniek streeft er naar hoge kwaliteit te bieden zowel in medisch-technisch opzicht als in de zorg en aandacht voor de klant. Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat u over een bepaalde situatie niet tevreden bent.

U kunt, als patiënt of bezoeker van ons centrum, een klacht hebben, bijvoorbeeld het (niet-) handelen van een medewerker, de accommodatie of een financieel aspect.

Bij wie kunt u een klacht indienen
Als u een klacht of een opmerking heeft, kunt u die het beste direct bespreken met uw behandelende oogarts, contactlensspecialist of andere medewerkers met wie u te maken heeft. Een open gesprek werkt vaak verhelderend en kan uw problemen oplossen.

Gesprek klachtenfunctionaris
Is het eerder genoemde gesprek niet naar tevredenheid verlopen, of is er onvoldoende tijd om er serieus aandacht aan te schenken, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Deze is speciaal aangesteld om als contactpersoon tussen u en de medewerkers van OMC HanzeKliniek te functioneren bij een klacht. 

Hoe kunt u de klachtenfunctionaris bereiken
In alle gevallen verdient het aanbeveling om, alvorens de klachtenfunctionaris in te schakelen, eerst uw gegevens en uw klacht schriftelijk vast te leggen met onderstaand formulier. U kunt natuurlijk ook volstaan met het schriftelijk indienen van de klacht. Uw klachtenformulier zal in behandeling worden genomen door onze klachtenfunctionaris mevrouw J. Meiners.

Stuurt u uw klacht liever via de post? Dan kunt u uw brief sturen naar:
OMC HanzeKliniek
T.a.v. klachtenfunctionaris
Sylviuslaan 11
9728 NS Groningen

Onafhankelijke klachtencommissie

Oogheelkunde en Ooglaseren & Lensimplantatie
Mocht bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen bevredigende uitkomst bieden en uw klacht heeft betrekking op de afdeling Oogheelkunde of Ooglaseren & Lensimplantatie, dan kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie van de ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), zie www.zkn.nl.

Indien u een klacht heeft over de gehanteerde formulieren binnen OMC HanzeKliniek dan kunt u uw beklag doen bij de NZa. Een dergelijk beklag heeft betrekking op formulieren die naar het oordeel van de klager overbodig of te ingewikkeld zijn. Uitspraak van de NZa strekt het OMC HanzeKliniek tot bindend advies (zie www.nza.nl).

Brillen & Contactlenzen
Heeft u een klacht die te maken heeft met de afdeling Brillen & Contactlenzen? We streven altijd naar een onderlinge oplossing. Bent u niet tevreden met de geboden oplossing dan heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de Geschillencommissie Optiek. Via brancheorganisatie NUVO zijn wij hierbij aangesloten. In het uiterste geval kunt u hier een klacht indienen. Meer informatie vindt u op de website van de Geschillencommissie Optiek.

 

Klachtenformulier