Klanttevredenheid

Ieder jaar onderzoekt OMC HanzeKliniek de klanttevredenheid onder patiënten en cliënten.

In het kader van de verbetering van de kwaliteit van onze zorg is het mogelijk dat u als patiënt van de afdeling Oogheelkunde of als cliënt van de afdeling Ooglaseren & Lensimplantatie voor en/of na de behandeling per e-mail en/of schriftelijk wordt benaderd voor kwaliteitsonderzoeken.

Bosgra Onderzoek (www.bosgraonderzoek.nl) voert dit onderzoek uit in opdracht van OMC HanzeKliniek en is een ISO 20252 gecertificeerd bureau voor zorgonderzoek. Zij gaan zorgvuldig om met uw patiëntgegevens en houden zich daarbij aan de wet en aan de bovenwettelijke eisen van Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wordt gegarandeerd door de ISO 20252:2019 certificering, dé ISO-standaard voor onderzoeksbureaus wereldwijd met een streng privacy- en informatiebeveiligingsstuk. Alleen strikt noodzakelijke gegevens worden gebruikt voor het onderzoek.

Meer informatie over uw privacy leest u hier: www.bosgraonderzoek.nl/overons/privacy

Indien u bezwaar heeft tegen deelname aan de kwaliteitsonderzoeken, dan kunt u zich afmelden voor deze onderzoeken via de link onderaan de uitnodigingse-mail van Bosgra Onderzoek. U ontvangt daarna geen e-mails meer van Bosgra Onderzoek.  

Onderzoek staarpatiënten (cataract) 2018

Aan staarpatiënten wordt steekproefsgewijs het effect van de behandeling extra uitgevraagd. Dit wordt gedaan aan de hand van een korte vragenlijst voorafgaand aan de operatie, en 3 maanden erna (de zogenaamde PROMs meting).

In 2018 zijn patiënten opnieuw meer tevreden over het effect van staaroperaties. We zijn er trots op dat al een aantal jaren er een stijgende lijn is in de mate van tevredenheid. Kijkend naar de gemiddelde score van andere klinieken, dan zijn de resultaten van OMC HanzeKliniek bovengemiddeld.

Klanttevredenheid Oogheelkunde 2020

Patiënten van de afdeling Oogheelkunde beoordeelden OMC HanzeKliniek in 2020 met een gemiddelde van 8,4. De kwaliteit van de behandeling scoort gemiddeld een 8,5, de bejegening door de behandelaar en de nazorg beide een 8,4 en de informatievoorziening voorafgaand aan de behandeling krijgt gemiddeld een 8.

Als positieve punten worden vooral ervaren: het schoon werken, de aandacht voor veiligheid, het vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners, het op elkaar aansluiten van de verschillende afspraken, de goede samenwerking tussen de zorgverleners in de kliniek, het goede luisteren, de begeleiding door de medewerkers op de operatiedag, de behandeling en de nazorg.

Klanttevredenheid Ooglaseren & Lensimplantatie 2020

Cliënten die in 2020 een ooglaserbehandeling hebben ondergaan of een lensimplantatie beoordeelden OMC HanzeKliniek met een gemiddelde van 8,5. Als sterke punten werden ervaren:

  • Informatievoorziening voorafgaand aan de behandeling (8,4)
  • Bejegening door de behandelaar (8,6)
  • De kwaliteit van de behandeling (8,8)
  • De nazorg (8,8)

Idee of tip voor ons?

We zijn er trots op dat we als kleine behandelkliniek zowel bij staaroperaties als bij brilvervangende behandelingen positieve feedback krijgen over de behandeling, het uiteindelijke resultaat van de behandeling, de begeleiding door de medewerkers van het Chirurgisch Centrum en de voorlichting voorafgaand aan de operaties.

Er blijven altijd punten te verbeteren. Daarom horen we, los van de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken, graag hoe u uw bezoek aan onze kliniek heeft ervaren.

Heeft u een idee voor verbetering van onze dienstverlening? In de wachtkamer aan de Sylviuslaan 11 hangt een postbus waarin u uw ideeën kwijt kunt. U kunt ook uw idee mailen. Het e-mailadres is info@omc-hanzekliniek.nl (t.a.v. mw. J. Meiners).