Klanttevredenheid

Ieder jaar onderzoekt OMC HanzeKliniek de klanttevredenheid onder patiënten en klanten.

Onderzoeksbureau Bosgra (www.bosgraonderzoek.nl) verzamelt digitaal gegevens voor OMC HanzeKliniek. Het onderzoeksbureau doet dit met de Kliniekenmonitor en PREM MSZ. Na het verzamelen van de gegevens maakt Bosgra uitgebreide rapportages voor de afdelingen Oogheelkunde, Ooglaseren & Lensimplantatie en Brillen & Contactlenzen.

 


Onderzoek staarpatiënten (cataract) 2018

Aan staarpatiënten wordt steekproefsgewijs het effect van de behandeling extra uitgevraagd. Dit wordt gedaan aan de hand van een korte vragenlijst voorafgaand aan de operatie, en 3 maanden erna (de zogenaamde PROMs meting).

In 2018 zijn patiënten opnieuw meer tevreden over het effect van staaroperaties. We zijn er trots op dat al een aantal jaren er een stijgende lijn is in de mate van tevredenheid. Kijkend naar de gemiddelde score van andere klinieken, dan zijn de resultaten van OMC HanzeKliniek bovengemiddeld.

 

Klanttevredenheid Oogheelkunde 2018

Patiënten van de afdeling Oogheelkunde beoordeelden OMC HanzeKliniek in 2018 met een gemiddelde van 8,2. De kwaliteit van de behandeling en de bejegening door de behandelaar scoren beide gemiddeld 8,4. Als positieve punten worden ervaren: vertrouwen in de deskundigheid van de oogarts, optometrist, de TOA en andere medewerkers, de goede samenwerking tussen de zorgverleners in de kliniek, de aandacht voor veiligheid en het schoon werken in de kliniek. 

 

Klanttevredenheid Ooglaseren & Lensimplantatie 2018

Cliënten die in 2018 een ooglaserbehandeling hebben ondergaan of een lensimplantatie beoordeelden OMC HanzeKliniek met een gemiddelde van 8,5. Als sterke punten werden ervaren:

  • Informatievoorziening voorafgaand aan de behandeling (8,7)
  • Bejegening door de behandelaar (8,6)
  • De kwaliteit van de behandeling (8,8)
  • De nazorg (8,8)

 

Klanttevredenheid Brillen & Contactlenzen 2018

Klanten van de afdeling Brillen & Contactlenzen beoordeelden in 2018 OMC HanzeKliniek met een gemiddelde van 8,4. Als sterke punten werden vooral genoemd:

  • De deskundigheid van de opticiens en contactlensspecialisten
  • De afspraaktermijn
  • De informatievoorziening
  • Tijd en aandacht voor de klant 
  • De kwaliteit van de glazen en contactlenzen


Idee of tip voor ons?
We zijn er trots op dat we als kleine behandelkliniek zowel bij staaroperaties als bij brilvervangende behandelingen positieve feedback krijgen over de behandeling, het uiteindelijke resultaat van de behandeling, de begeleiding door de medewerkers van het Chirurgisch Centrum en de voorlichting voorafgaand aan de operaties.

Er blijven altijd punten te verbeteren. Daarom horen we, los van de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken, graag hoe u uw bezoek aan onze kliniek heeft ervaren.

Heeft u een idee voor verbetering van onze dienstverlening? In de wachtkamer aan de Sylviuslaan 11 hangt een postbus waarin u uw ideeën kwijt kunt. U kunt ook uw idee mailen. Het e-mailadres is info@omc-hanzekliniek.nl (t.a.v. mw. J. Meiners).