Kwaliteit en veiligheid

Bij OMC HanzeKliniek leveren we goede zorg. In de eerste plaats is dit een juiste diagnose met een passende behandeling voor iedere patiënt/cliënt. Daarnaast kijken we continu hoe we de zorg beter kunnen maken. We vinden het belangrijk dat onze kwaliteit meetbaar en transparant is.

Patiënttevredenheid

Jaarlijks laat OMC HanzeKliniek een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door Bosgra Onderzoek voor de afdelingen Oogheelkunde, Ooglaseren & Lensimplantatie en voor Brillen & Contactlenzen. De meest recente resultaten vindt u hier.

Bent u patiënt/cliënt (geweest) en wilt u een beoordeling achterlaten? Dat kan op deze websites: ZorgkaartNederland en Ooglasertrefpunt. Hier kunt u tevens beoordelingen lezen van anderen. Uw feedback kunt u ook via het contactformulier op deze website achterlaten.

Veiligheid

OMC HanzeKliniek vindt uw veiligheid belangrijk. U merkt dit bijvoorbeeld in de aanloop naar een operatie, waarbij u vragenlijsten moet invullen over uw gezondheid. Of door regels rondom uw rechten en plichten tijdens de behandeling. Maar ook aan extra aandacht voor de kwetsbaarheid van oudere patiënten.

Als patiënt speelt u ook een belangrijke rol bij uw veiligheid en behandeling. Bereidt u daarom goed voor op uw bezoek. En maak uw vragen en wensen ruim voor een operatie bespreekbaar. Zo werken we samen met u aan veilige zorg.

Kennis en kunde van medewerkers

Alle artsen zijn BIG-geregistreerd. Om ingeschreven te kunnen blijven in het BIG-register moeten artsen hun niveau van kennis en vaardigheden op peil houden. Onze oogartsen zijn daarnaast lid van beroepsvereniging het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Tijdens een periodieke visitatie toetst het NOG het gehele zorgverleningsproces van onze artsen.

We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers op meerdere fronten kundig zijn. Daarom is iedereen gekwalificeerd voor de functie waarin gewerkt wordt. Alle medewerkers beschikken over de juiste diploma’s, certificaten en vaardigheden om hun werkzaamheden uit te voeren. Door regelmatig bijscholingen, trainingen en congressen bij te wonen en/of te organiseren, zorgen we dat we kunnen werken volgens de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.

Jaarlijks wordt alle medewerkers de gelegenheid geboden om deel te nemen aan een reanimatiecursus. Om de vaardigheden op peil te houden is een tweejaarlijkse bijscholing verplicht.

Binnen de kliniek is een vast team bedrijfshulpverlening (BHV). Zij worden jaarlijks bijgeschoold en periodiek worden ontruimingsoefeningen gehouden met het personeel.

Tenslotte werken we volgens richtlijnen. Al onze handelingen en werkprocessen staan beschreven in protocollen.

Kwalificaties van de organisatie

OMC HanzeKliniek wordt jaarlijks door meerdere instanties gecontroleerd op de kwaliteit en veiligheid van onze diensten. Al deze controles dragen bij aan het borgen van kwaliteit en veiligheid van onze kliniek. Welke instanties en visitaties zijn dit?

ZKN
OMC HanzeKliniek draagt met trots het ZKN-keurmerk van de branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland. De ZKN behartigt de belangen van de klinieken. De klinieken op hun beurt zijn verplicht te voldoen aan de strenge ZKN-normen, inclusief het beheersen van de veiligheid met een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS).

Wat betekent het ZKN-keurmerk?

Het ZKN-keurmerk staat voor een hoge kwaliteit van medische zorg, innovatieve behandelmethoden en een efficiënte en persoonlijke medische behandeling. Uw gezondheid staat hierbij centraal. Goede zorg is veilige zorg. Omdat zelfstandige klinieken met het ZKN-keurmerk de hoogste kwaliteit leveren, willen zij ook de veiligste zorg leveren. Sinds 1 januari 2013 is dit een verplicht onderdeel van het ZKN-keurmerk.

Wat is een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)?

De kern van een VMS is het signaleren van risico's en het analyseren en voorkomen van incidenten. Het VMS is erop gericht de risico's voor de cliënt te beheersen en schade aan de cliënt te voorkomen. Klinieken kijken bij de behandelingen die zij uitvoeren welke risico's er zijn. Voor het streven naar continue en blijvende verbetering wordt gewerkt met een verbetercyclus. Klinieken met een ZKN-keurmerk staan na certificering garant voor een hoge kwaliteit als geborgde veiligheid van medische zorg. Meer informatie over het ZKN-keurmerk vindt u hier.

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
Het NOG toetst tijdens een periodieke visitatie bij onze oogartsen het hele zorgverleningsproces.

Geneesmiddelenvisitatie
Jaarlijks wordt OMC HanzeKliniek door een apotheker van Nij Smellinghe bezocht om na te gaan of we voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de juiste omgang met en opslag van medicatie.

Hygiëne en infectiepreventie
Jaarlijks wordt OMC HanzeKliniek streng gecontroleerd op hygiënisch werken; van medische handelingen en werkprocessen tot luchtbehandeling en het naleven van hygiënevoorschriften.

Brandweer
Periodiek komt de brandweer controleren of het gebouw en de vluchtwegen voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.