Missie en visie

De missie en visie van OMC HanzeKliniek worden hier beschreven.

Onze missie is:
Mensen beter laten zien.

Onze visie:
Onze professionals streven iedere dag naar de beste oogheelkundige behandeling, persoonlijke aandacht en hoge kwaliteit tegen reële kosten. We onderhouden goede netwerken en investeren in de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en methoden.

Visie op de cliënt

  • De cliënt met zijn hulpvraag staat centraal.
  • De cliënt is een (mede)mens met een hulpvraag of zorgvraag.
  • De cliënt is een mens in relatie tot zijn sociaal maatschappelijke omgeving, zijn relatie(s) en levensbeschouwing.
  • De cliënt is autonoom, draagt een eigen verantwoordelijkheid en krijgt de kans keuzes (gedoseerd) te maken, om zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te houden.

Kortom: de cliënt participeert in het zorgproces. De hulpvraag wordt begrensd door functionele beperkingen van de organisatie. Alvorens de zorgvraag te kunnen beantwoorden, zal in overleg met de cliënt zorgvuldig worden nagegaan wat de zorgvraag is. Voor de cliënt is het van belang dat de zorgverlener met zijn professie en praktijkervaring zich verplaatst in de cliënt.

Visie op multidisciplinaire zorg
De cliënt is een partner, medespeler en participeert in het zorgproces. Zorg is voor de cliënt een continuüm. OMC HanzeKliniek is een element, een schakel in het totaal van zorgverlening in de regio. Binnen deze schakel staat een team van deskundigen die samen tegemoet willen komen aan de hulpvraag.

Multidisciplinaire zorg begint bij het aanmelden van de cliënt en eindigt met de eindoverdracht van de zorg. Het zorgproces start bij het eerste contact met de organisatie. Binnen OMC HanzeKliniek werken een groot aantal medewerkers samen aan de zorg voor de cliënt.

Multidisciplinaire zorg is elk zorgaanbod (door zorgverlener) die een schakel vormt in de totale zorgvraag en het zorgproces van de cliënt. Binnen de schakel van zorgverlening heeft iedere zorgverlener de cliënt met zijn uniciteit voor ogen. Iedere zorgverlener stelt binnen de behandeling de zorgvraag vast. Iedere zorgverlener levert binnen het zorgproces zijn/haar eigen expertise in de totale behandeling en in het multidisciplinaire team.