Ruimere openingstijden

17 juni 2020

Patiënten kunnen nu ook ’s avonds en op zaterdag bij ons terecht voor het spreekuur. Dit is een van de creatieve oplossingen die we bedacht hebben om meer patiënten te kunnen zien.

De afgelopen tijd zijn veel afspraken afgezegd vanwege het coronavirus. Sinds 28 april zijn we bezig om de reguliere oogzorg stapsgewijs weer op te starten. Afspraken die eerder afgezegd zijn, worden nu weer ingepland. Door de vele uitgestelde afspraken is de wachttijd jammer genoeg langer geworden. Bij het plannen van afspraken moeten we rekening houden met de 1,5 meter-regel. Daardoor kunnen we minder patiënten zien op een dag dan vóór de coronacrisis.

We werken er hard aan om oplossingen te bedenken, ook voor de langere termijn, zodat patiënten sneller geholpen kunnen worden.

Meer over onze veiligheidsmaatregelen
Terug naar overzicht