Toegangstijd en wachttijden

Wanneer kunt u bij ons terecht?

Spoedgevallen
Bij spoedgevallen kunt u binnen 24 uur bij ons terecht. Hiervoor hebben wij dagelijks een aantal plekken gereserveerd. Verwijzing door een (huis)arts blijft nodig in verband met vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar.

Wachttijden
De wachttijden per 5 oktober 2018 in kalenderdagen zijn:

Reguliere oogheelkunde: 70 dagen

Orthoptie: 30 dagen

Dit is de actuele wachttijd tot de eerste afspraak met de oogarts of orthoptist.

Wij streven altijd naar een kortere toegangstijd voor ieder oogheelkundig probleem. De toegangstijd tot de polikliniek is de wachttijd tussen het moment van verwijzen door de huisarts of optometrist en de eerste afspraak met de oogarts.

Staaroperatie: 28 dagen 

Dit is de actuele wachttijd tot een staaroperatie.

Dit is altijd een gemiddelde omdat de wachttijd mede afhankelijk is van contactlensgebruik, de medische gesteldheid van uw oog en het type implantlens waar u voor kiest. De wachttijd wordt gerekend vanaf het consult waarin u met de oogarts overeenkomt dat u in aanmerking komt voor een staaroperatie.


De wachttijden worden ook gepubliceerd in de digitale toegangspoort ‘Zorgdomein’, zodat uw huisarts altijd beschikt over de actuele toegangstijd en wachttijden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm), bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Contact

OMC HanzeKliniek is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op 050 - 368 22 22. U kunt ons ook mailen op info@omc-hanzekliniek.nl.